.
F R Å N   H A L L U T E   B A C K E
T I L L   L A N G B J E N N E

LJUGARN-LITTERATUR
En sammanställning

Ljugarn figurerar givetvis här och var i den gotländska litteraturen.

Separata skrifter som ur olika synvinklar behandlar det lilla östgotländska samhället och dess sevärdheter är relativt fåtaliga men för den skull inte obefintliga. Det rör sig sällan om hela böcker. Vanligare är uppsatser publicerade på olika håll och därför ofta svåra att hitta. Här redovisas även ett urval signerade och osignerade tidningsartiklar. 

Sammanställningen upprättades med anledning av Föreningen Ljugarns 50-årsjubileum sommaren 2003. Den utkom då som en tryckt skrift i A5-format. 

Upplagan var 400 ex., varav ca 175 reserverades för föreningens medlemmar.

Skriften kan inköpas lokalt på Konsum och Ljugarns Handels AB resp. i Strandridaregården, när den sommartid är öppen för besökare. Pris 30 kronor.

På omslaget ser vi "Utdrag ur geometrisk charta öfver Ardre socken... upprättad år 1700 af M. Schilder", utvisade platsen för Ljugarns äldsta kalkugn. Som framgår av "odugl. backa" har värderingen av strandmarken förändrats betydligt sedan dess.

Utdrag ur författarens förord:

"Ett varmt tack till Ann-Margret Wiman, Västerhejde. Utan hennes osannolikt omfattande samling gotländska, sockenordnade tidningsurklipp hade uppgiften varit omöjlig att genomföra.

Ett tack också till Calle Brobäck och Anita Körner von Kern för deras hjälp med materialinsamlingen.

Anslag från Ljugarns Kulturudde och Föreningen Ljugarn har möjliggjort publiceringen.

Ljugarn i mars 2003

Hans von Heijne"

 

Upp

Sidan uppdaterad: 25 september 2003
Texten är upphovsrättsskyddad och publicerad med
författarens tillåtelse.
Copyright © 2003, Hans von Heijne.
Web-master: Jan-Folke Fernholm.