.

LJUGARN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE BÅDE SOMMAR OCH VINTER

Jättegrytan intill Hallute backe och fornborgen bakom Konsum är Ljugarns äldsta natur- och kulturminnen.

På 1600-talet tillkom en liten sedan länge försvunnen kalkugn nära den nuvarande Sjöviksgården. Den fick på 1700-talet en större efterföljare nere vid hamnen, som togs ur drift först i slutet av 1880-talet.

På 1700-talet låg det fyra gårdar inom området - Hallute, Lavas (Lauritze), Nygårds och Butraifs. Av dessa finns endast Lavas kvar idag. Samhällets nuvarande tomtmark var åkrar och ängar tillhöriga dels de fyra gårdarna, dels ett tiotal gårdar uppe i grannsocknarna Alskog och Ardre.

Ljugarns enda verkliga karaktärsbyggnad är Gula Gården med sina bägge flyglar. Byggnadsåret är okänt men torde ligga på 1700-talet. Huvudbyggnadens södra del utgörs av ett bulhus, troligen hitflyttat från någon grannsocken.

Under 17- och 1800-talen utvecklades samhället till en typisk gotländsk lanthamn med en betydande handel. Export av främst kalk, trävaror och brödsäd. Import av bl.a. gödningsämnen och allsköns styckegods.

Åtminstone två fartyg har byggts på Ljugarn. Brigantinen Wänskapen om 16 svåra läster (ca 150 ton last) 1783 och jakten Löparen (ca 20 ton last) 1812.

Från omkring 1830 till 1924 dominerades orten i tre generationer av det Claudelinska handelshuset, som dessutom ägde stora markområden här.

1852 var Ljugarn en av de tre lanthamnar som först fick eget postkontor. Det har varit inrymt på sju olika adresser längs Storvägen.

Gamlehamn, ljugänningarnas numera övergivna fiskeläge, låg i viken strax norr om Sjöviksgården. Dagens fiskehamn med sina pirar fick sitt nuvarande utseende på 1930-talet och innehåller efter senaste utbyggnad ett 150-tal kajplatser. Här finns också toalett och duschrum.

Ljugarn är Gotlands första turistort utanför Visby. Sommaren 1887 kom de två första turisterna - Sigurd Bolin och Adolf Hauffman. Kring sekelskiftet byggdes de första sommarhusen. Idag finns det här ca 250 sommarbostäder Antalet pensionat och näringsställen har växlat genom åren. Kvar idag - i utbyggt och moderniserat skick - finns Badpensionatet (Gotlands äldsta från början av 1920-talet). Lövängen från 1925, Freys Magasin från 1982. Strandserveringen sedan 1920-talet, Bruna Dörren sedan 1972, Smakrike (f.d. Kråkan) sedan 1991 samt Tony’s helårsöppna restaurang och bar från 1996.

Ljugarns Snickeri har varit igång sedan 1912, Espegards Konditori sedan 1936, Konsum sedan 1908, Sjöviksgården (numera bygdegård) sedan 1931 och Strand-bastun (tidigare karbadhus) sedan 1924. Missionshuset, privatägt sedan 2002, byggdes 1884.

Den breda, kilometerlånga badstranden är lagom långgrund. Norr om den ligger Vitvärs välbevarade gamla fiskeläge med Petsarve storbåt och något längre bort det stora raukfältet Folhammar.

Samhället har idag ca 135 bostadshus för fastboende. Sommartid tillkommer ett stort antal sommarboende och - när solen lyser - flera tusen korttidsbesökande.

Ljugarns Kulturudde, som vuxit fram under de senaste trettio åren, omfattar Strandridaregården från 1720-talet med tullmuseum på loftet och fossilsamling i bykhuset.

Strandbygdsmuseet är inrymt i det röda magasinet från 1896 med bl.a. Mathias Klintbergs berömda foton från tidigt 1900-tal, pråmboden med den stora Lausholmar-pråmen byggd 1927 samt Gunnar Östergrens strandbod med mängder av fiskeattiraljer.

I det nuvarande Strandbygdsmuseet hade fram till 1947 Gotlands Lantmäns Centralförening (GLC) sitt stora magasin med spannmål för export på loftet och lagring av importerade gödningsämnen i bottenplanet. "Lantmanna", numera Ljugarns Handels AB, flyttade sistnämnda år upp i byn till sina nuvarande lokaler.

Strandridaregården och Fossilmuseet hålls öppna från midsommar t.o.m. den 15 augusti, dagligen 14.30 - 17.00. De övriga håller hamnfogden öppna hela sommaren från tidig morgon till omkring kl. 19.00.

För samtliga museer gäller frivillig utträdesavgift.

STF:s populära vandrarhem, som invigdes 1960 i det tullhus som på 1850-talet fick ersätta Strandridaregården, har 31 sängplatser i 8 rum och självservering i strandridarens gamla ladugård. Plats bör bokas redan i mars månad.

Ljugarns semesterby strax söder om Vitvärs fiskeläge invigdes 1955 och omfattar 22 hus. Husen har vardagsrum med öppen spis, två sovalkover med våningssängar, pentry och en liten hall.

Det finns fyra ringformiga vandringsleder i Ljugarn med omnejd, 6,3, 6,6, 12,9 resp. 23,9 kilometer långa. De är utmärkta med olika färger. Man kan starta sin vandring var som helst på lederna.

Bland kända Ljugarn-konstnärer bör i första hand nämnas Jacob Hägg, Louis Sparre och David Ahlqvist. Alla har de mängder av Ljugarnmotiv på sina dukar och etsningar.

Att läsa: Bo Hallin m.fl. Den ljusa udden. Ljugarn under 100 år. Tryckt 1991. 116 sidor. Stort format. Rikt illustrerad. Samt givetvis allt i denna bibliografi.

 

Upp

Sidan uppdaterad: 25 september 2003
Texten är upphovsrättsskyddad och publicerad med
författarens tillåtelse.
Copyright © 2003, Hans von Heijne.
Web-master: Jan-Folke Fernholm.