.
N Y T T   P Å   D E N N A   W E B S A J T

I nätutgåvan av 'Från Hallute Backe till Langbjänne' kan Du enkelt söka i litteraturförteckningen och klicka Dig fram till dokument på nätet. Kompletteringar görs fortlöpande. 

Sänd gärna e-mail med kommentarer, rättelser och tillägg! 

 

Senaste 10 ändringarna:

2003-10-02 komplettering med tre tidningsnotiser, om Axel Bergquist, om Gunnar Östergren resp. om ljugarnstrafik på 20-talet.

2003-09-25 publicerades web-sajten.


Sidan uppdaterad: 2 oktober 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm