Adolf W Claudelin. Frimurare, krigsfånge i boerkriget.

Adolf Wilhelm Claudelin är nog den mest omskrivna av de ”okända” ljugänningarna. Hans biografi och detaljer om hans äventyr i Sydafrika ser ni om ni klickar på länken nertill. Här kommer enbart en resumé och några kompletterande fakta.

***

Tiden innan Sydafrika

Adolf Wilhelm Claudelin föddes 1842. Han var son till Olof Gottfred, den förste handelsmannen Claudelin på Ljugarn och alltså bror till Jacob Gottfrid som senare tog över affärsrörelsen. Adolf växte upp på Ljugarn men tillbringade under 1860-talet en tid i England som handelsman i kalkbranschen. Under utlandsvistelsen gick han med i Frimurarna och invigdes som 24-åring i Pelham Pillar Lodge i hamnstaden Grimsby på Englands ostkust.

Adolf kom så småningom tillbaka till Gotland och flyttade till Öja där han gifte sig 1871. Makarna fick fyra barn varav ett dog i späd ålder. Adolf var verksam som handlande och konsularagent i Burgsvik och var en av delägarna i "Slipstensbolaget" som grundades där 1873. 1879 lämnade han fru och barn för ett äventyrligt liv i Sydafrika varifrån han återvände till Gotland 23 år senare.


Adolf Claudelins kristliga engagemang

Adolf Claudelin blev en av de ledande skandinaverna i Johannesburg. Han hade ett stort hjärta och hjälpte många utvandrade nordbor till arbete och några till en hemresa när deras hemlängtan blev för svår. Han var också drivande för att få till en luthersk-evangelisk församling i Sydafrika. Då kristna bekanta började söka sig till metodist- och baptistförsamlingar skrev han 1896 till biskop von Scheele i Visby med en önskan om att få ner en svensk präst till Johannesburg. Biskopen hade ingen präst att avvara och frågan bollades över till Amerika. Där nappade Paul Gullander på erbjudandet, en ung svensk som just blivit prästvigd vid Augustanasynoden. Medan Gullander sändes till Sverige för att ”tigga ihop” ett startkapital för den nya församlingen dök frågan upp om församlingen skulle vara svensk eller, som Adolf förordade, skandinavisk. Det var ju norrmännen som var mest kyrksamma. I väntan på Gullander startade verksamheten så smått med att andra skandinaviska präster ”på genomresa” växelvis predikade i en samlingslokal som Adolf tillfälligt hyrde. Liturgin innehöll en blandning av svenska, norska och danska hymner vilket föranledde Adolf Claudelin att skriva till Augustanasynoden och be dem kopiera deras svenska psalmbok. Det som dock bekymrade Adolf Claudelin mest var att dessa tillfälliga präster inte hade tid att ägna sig åt det mycket stora behovet av diakonalt arbete. Det var Claudelin och andra lekmän som fick axla denna uppgift. De besökte regelbundet sjukhuset men hade inte tillräckligt med tid att uppsöka andra skandinaviska invandrare i deras hem eller vid gruvorna.

Kort om Adolf och boerkriget

Så bröt boerkriget ut 1899. En skandinavisk frivilligkår hade just satts upp för att strida mot britterna. Kåren hade dryga hundratalet medlemmar från i huvudsak Sverige, Norge, Danmark och Finland. Adolf Claudelin utsågs till den officer som skulle sörja för mat och förnödenheter.


Adolf med officerskollegor i frivilligkåren. Klicka för större bild och namn på kollegorna.

I de nordiska länderna rapporterade tidningarna hur krigslyckan växlade. Adolf Claudelin blev krigsfånge.

   
Ur Björneborgs Tidning 3 februari 1900              Ur Borgå Nya Tidning 20 april 1900

 

Återkomsten till Gotland

Adolf Claudelin återkom till Gotland i september 1902. Äktenskapet i Öja hade upplösts under hans långa bortovaro och han bodde resten av sitt liv på Ljugarn.

Han berättade gärna om sina upplevelser, till exempel hur han i stridens hetta fick ett våldsamt slag över munnen av en engelsk soldats gevärskolv med resultat att fem tänder slogs ut. Men han själv hade inte varit sen att betala med samma mynt. Han ryckte geväret ur engelsmannens hand och gav honom ett slag över hjässan så att han blev liggande avdånad. Därefter plockade han lugnt upp de utslagna tänderna. Då Adolf berättade denna episod brukade han ta upp två oxeltänder ur västfickan och lägga framför sig på bordet.

I över två år hade Claudelin fått leva i fångläger och det var inte alltid så roligt. Nästan hela tiden låg han i tält med trägolv men utan madrass och kudde. ”Det blev hårda bräder i längden”, sade han, ”jag fick nog av dem, och fastän det var svenska bräder så älskade jag dem inte.” Till huvudgärd hade han en sten, men den måste han alltid gömma när vakterna kom eftersom inte ens denna ”bekvämlighet” var tillåten.

Adolf Claudelin avled 1921 och ligger begravd i familjegraven på Alskogs kyrkogård.

***

Det finns mycket mer skrivet om Adolfs strapatser och krigiska bravader i Sydafrika, se till exempel http://www.tjelvar.se/biografica/akter-1/14.htm

 

 

Upp     Hela namnlistan


Sidan uppdaterad: 10 mars 2017
Copyright © 2017, Jan-Folke Fernholm.

End