Charles Fredrik Wallander, bodde på Ljugarn 1875-1886


Notering i husförhörslängden

En sorgesam kärlekshistoria

Charles Fredrik Wallander var inte född på Ljugarn, inte heller på Gotland. Ja, han var inte född på land över huvud taget. Han föddes i december 1855 ombord på göteborgska briggen Selma som var på väg till Calcutta. Pappa var sjökapten och Charles Fredrik växte upp med föräldrar och syskon i När. Pappa dog våren 1872 och vid midsommartid samma år gifte sig syster Lovisa med handelsman Munthe på Ljugarn. Året därpå flyttar de återstående medlemmarna av familjen också till Ljugarn, däribland Charles Fredrik. Fem år senare gifter sig nästa syster Carolina med handelsman Claudelin och mamma Margareta Wallander öppnar ortens första pensionat.

Charles Fredrik var 21 år 1876 då han första gången mönstrade på som jungman på svågern Munthes skonert Carolina. Det märktes att sjölivet fanns i blodet. Fem år senare seglade han ända till Australien, då som andre styrman. Charles Fredrik var således bortrest långa tider, men hann ändå med att kurtisera unga damer på Ljugarn. En av dessa damer var den unga fröken Palm.


Anna Palm i 20-årsåldern.

Anna Palm, född 1859, var dotter till den kände konstnären Gustaf Wilhelm Palm, som runt mitten av 1880-talet hyrde ett hus på Ljugarn för sig och sin familj. Dottern Anna, som ärvt konstnärliga anlag från båda föräldrarna, avbildade flitigt det hon såg på Ljugarn. Familjen måste ha vistats här i perioder året runt, därom vittnar både vinter- och sommarbilder.

   
Ljugarn juni 1883 respektive februari 1885. Klicka på respektive tavla för större bild.

Anna Palm var också en omvittnat skicklig seglare. Kanske var det seglingsintresset som förde dem samman, Anna och Charles Fredrik, som gjorde att de blev trolovade och att hon var med honom ombord på skutan när den fruktansvärda olyckan inträffade.


Ur Gotlands Tidning den 17 maj 1886

 

Så fick Charles Fredrik Wallander göra sin sista sjöresa.


Ur Östergötlands veckoblad den 28 maj 1886

 

Charles Fredrik blev jordfäst på Alskogs kyrkogård.

***

Epilog.

Idag är Anna Palm i stort sett bortglömd, men på 1890-talet var hon en av våra mest efterfrågade konstnärer. Nyårsafton 1895 lämnade hon Sverige för att bosätta sig i först Paris och ett år senare i Italien. Vid ett besök på Capri träffade hon sin blivande man, infanterilöjtnanten Alfredo de Rosa, som hon gifte sig med 1901. Hennes namn blev nu Anna Palm de Rosa. Hon avled 1924. Ingenstans i biografier om henne nämns kärleksrelationen med Charles Fredrik Wallander.

 

Upp     Hela namnlistan


Sidan uppdaterad: 10 mars 2017
Copyright © 2017, Jan-Folke Fernholm.

End