Erik Ekelöf, extra distriktsläkare på Ljugarn 1908-1912


Text ur Svenskt Porträttgalleri XIII tryckt 30/3 1911.

Erik Ekelöf kom sommaren 1908 från Österåker och var en av de första i raden av läkare på Ljugarn. Hans tid här lämnade knappast några avtryck men hans bakgrund var exceptionell. Därför inleder vi med berättelsen om Erik Ekelöfs äventyr i Antarktis.

***

En planenlig inledning.

Erik Ekelöf värvades 1901 att delta som läkare och bakteriolog på den första svenska Antarktisexpeditionen. Expeditionsledare var Otto Nordenskjöld. Avfärden skedde i oktober samma år från Göteborg med det barkriggade segelskeppet ’Antarctic’.


Expeditionsmedlemmar på väg mot Antarktis. Erik Ekelöf är tredje mannen från höger.

Man nådde Antarktis medan det ännu var sommar där. Sex man, däribland Erik, sattes iland för att upprätta ett basläger. Gruppen medförde ett monterbart hus och nödvändiga förråd samt slädar och draghundar. Under vintern skulle man göra vetenskapliga exkursioner i omgivningen. ’Antarctic’ seglade norrut mot Eldslandet för att hålla sig på öppet vatten under den kallaste årstiden. Sommaren därpå skulle Erik och hans kollegor hämtas med de rön man samlat in och därefter återvända till Sverige.


Oförutsedda händelser

Nu gick det inte som beräknat. När ’Antarctic’ återvände året därpå stoppades det av ett packisbälte och kunde inte segla fram till baslägret där Erik med kollegor väntade. En tremannatrupp från fartyget sattes iland för att skida iväg några dagsmarscher till baslägret och meddela att hela gruppen var tvungen att ta sig landvägen fram till isbarriären där fartyget väntade. Men de tre männen nådde aldrig fram. De hade en felaktig karta, stoppades av stora öppna vattenytor och bestämde sig för att återvända till platsen där de satts iland. Där fanns inget fartyg! Medan de var borta hade packisen fångat, krossat och sänkt ’Antarctic’. Besättningen hade dock undkommit och promenerat iväg över isen och fanns nu på en ö utom synhåll.

 

I baslägret hade Otto Nordenskjöld, Erik Ekelöf och de andra vetenskapsmännen förstås inte en aning om vad som hänt. Dagarna gick, förråden började tryta och en ny vinter närmade sig. Till slut insåg alla att man måste övervintra en gång till. Mat och bränsle skaffade man sig genom att jaga säl och slakta pingviner. Männen i baslägret hade ju sitt monterbara hus men besättningen och tremannagruppen nödgades bygga hyddor av stenblock för att överleva. Tre grupper män, skilda från varandra, ovetande om de andra gruppernas öde och oroade sin egen framtid .....

Räddningen

Vetenskapsmän i norr och söder började undra varför Antarctic inte återkom. Mot slutet av 1903 sändes en undsättningsexpedition ut från Sverige och en annan från Argentina. Det blev som en tävling mellan länderna i att finna och hämta hem vad som kunde finnas kvar av den svenska kontingenten. Argentinarna vann. Alla svenskar hade förvånansvärt nog överlevt alla strapatser och fördes nu till Buenos Aires där man var mäkta stolta över räddningsbragden. Där hurrades och firades och hölls en serie banketter till svenskarnas och än mer till det argentinska räddningsmanskapets ära. Det tog ett tag innan svenskarna kom iväg därifrån, men de kunde i alla fall sända hem hälsningar på något av de vykort som gavs ut för att fira tilldragelsen.

Det blev en utdragen färd med fraktbåt hem mot Sverige med hyllningar i många europeiska hamnar. I början av januari 1904 landade man slutligen i Göteborg där det blev stor fest. Sen gick färden med tåg till Stockholm där ”Doktor Ekelöf” och de övriga inviterats till bal på slottet och därefter vidare mot Uppsala.

***

Någonstans där hade Erik Ekelöf fått nog av äventyr och hoppade av triumftåget. Han dokumenterade sina rön från resan, bättrade på sina akademiska meriter och började en mer stillsam tillvaro som provinsialläkare på småorter. Han gifte sig 1907 och i juli året därpå flyttade han och hustrun Anna till Ljugarn.

***

Tiden på Ljugarn

Till en början bodde läkaren i Gula Gården. Under 1909 började man bygga en läkarbostad i hörnet av nuvarande Kärleksstigen och Bollängsvägen. Dit flyttade herrskapet Ekelöf i november 1910.


Läkarbostaden, invigd 1910, använd som läkarbostad fram till 1950-talet, revs 1985.

Det återstår inte många minnen från doktor Ekelöfs tid på Ljugarn. Janne Wibergs hustru Natalia (nuvarande Storvägen 25) tog hand om tvätten för Ekelöfs och doktorn behandlade Jannes cancersjuka mor under hennes sista månader i livet.


Ett av flera fotovykort som Erik Ekelöf tagit på Ljugarn.

***

I april 1912 flyttade Erik Ekelöf till Arjeplog, tjänstgjorde där sedan på andra orter i landet. 1929 började han som provinsialläkare i Strängnäs där han också avled 1936.

 

 

Upp     Hela namnlistan


Sidan uppdaterad: 10 mars 2017
Copyright © 2017, Jan-Folke Fernholm.

End