Johannes S Brodeen, vice komminister i Ardre 1900-1901


Johannes Svensson Brodeen tjänstgjorde en kort tid som präst här i Ardre mellan de mer kända kollegorna Carl Kristiansson och Knut Sundahl. Trots att Johannes hade sin bostad i Prästgården finns hans namn inte med i den ”förteckning över samtliga präster, som bott vid Mullvalds” i sockenboken ’Ardreboar’. Med den något ovanliga utbildningsväg han tog förtjänar Johannes ett omnämnande här.

***

Prästvigd i Amerika

Johannes Svensson, bondson, föddes 1859 i Madesjö, Kalmar län. Namnet Brodén, som senare blev Brodeen, lades till under 1870-talet då han studerade i Kalmar. Studierna tog tid. Han hade ännu inte avlagt examen då han som 33-åring emigrerade till Amerika. Där fortsatte han sin utbildning inom Augustanasynoden (Svenska evangelisk-lutherska kyrkan i Nordamerika) och prästvigdes i Minnesota den 10 juni 1894. Två veckor senare gifte han sig med den 15 år yngre Albertina ”Tina” Glans, född i USA av svenska föräldrar. Johannes verkade i svenskbygderna i Nebraska, Minnesota, Illinois, Vermont, New Jersey och avslutningsvis bodde han med familjen i Brooklyn, New York, innan färden ställdes mot Sverige.

Kort tid i Ardre

Tjänsten som vice komminister i Ardre var Johannes S Brodeens första på svensk mark. Den varade 6½ månad. Han flyttade in i Prästgården med fru och två barn den 19 oktober 1900. Den 3 maj 1901 flyttade familjen ut igen, denna gång till Barlingbo.

Under denna korta tid skötte Johannes naturligtvis de vanliga löpande prästerliga sysslorna med högmässor, begravningar och annat. Exempelvis var det han som var officiant då Viktor Dahlgren från Ljugarn gifte sig.


Viktor Dahlgren, Ljugarn

Men Johannes S Brodeen utförde också något så ovanligt som ”vuxendop”. Kort innan han flyttade från Ardre lät han döpa tre tonåringar, vars föräldrar var hängivna baptister då barnen föddes och därför inte velat döpa dem i Svenska Kyrkan. Nu hade tiderna förändrats, barnen kommit i ålder för att konfirmeras och kanske blivit mogna att själva ta ställning. Ett av barnen var lotssonen Niklas Garnström från Ljugarn, vars far var en av personerna bakom tillkomsten av Ljugarns Missionshus.


Niklas Emanuel Garnström som ung. Blev senare Ljugarns sista lots.

Niklas var alltså 15 år då han döptes i kyrkan av pastor Brodeen i närvaro av dopvittnen och med allt som brukade höra till. En av Niklas faddrar var rentav ”fru pastorskan J Sn Brodeen”. Händelsen noterades förstås i församlingens dopbok:

***

Johannes Svensson Brodeen blev också känd som författare och diktare. Hans poetiska verk var ofta inspirerade av utvandrarnas liv i Amerika och deras längtan till det gamla fäderneslandet. Den kyrkliga karriären avslutade han som komminister i Sävared, Kronobergs län. Han avled 1910 på Lidköpings lasarett. Hustrun Tina, som på 16 år födde tio barn, avled 1917. Två av de första barnen avled redan i USA, de två sista pojkarna döptes till Nioff och Tioff. Många av barnen flyttade till Amerika.

 

Upp     Hela namnlistan


Sidan uppdaterad: 9 mars 2017
Copyright © 2017, Jan-Folke Fernholm.

End