Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Livsvillkoren 


*

Ont om tid har jag gott om! 

Material finns och en vacker dag kommer jag nog att få till något läsvärt på den här sidan också.

 

Under insamling av material för de övriga sidorna har jag dock förundrats över :

  • Att så många av uddens även större trähus har blivit flyttade till nuvarade lägen. Cirka 20%. Återbruk av hus var tydligen vanligt, men det måste bokstavligen ha varit ett hästjobb att flytta dem med den tidens hjälpmedel.

  • Att barnkullarna (på gotländskt maner) ofta var små, men jag var dock förvånad att finna så pass många fosterbarn i ljugarnsfamiljerna i början på 1900-talet. Inte sällan härstammade dessa barn från Stockholm. Enskilda fall går jag inte in på – i mina berättelser omnämns alla som barn till sina föräldrar.

  • Bekymret med omvårdnad på ålderdomen. Döttrar som avstått giftermål och egen familj för att stanna i föräldrahemmet och ta hand om föräldrar. De barnlösa åldringar som har egendom att "köpa sig" en ung familj för, en familj som får ta över gården i utbyte mot omvårdnad – en vård som ibland blir en "vinstlott", ibland en "nitlott".

  • Ljugarns många driftiga och kraftfulla kvinnor. Då tänker jag inte bara på de kvinnor som startade pensionat och caféer eller drev igenom lantmäteriförrättningar, markköp och husbyggen utan även kvinnorna som styrde och ställde inom äktenskapen.

Vi får se om det kommer några utvikningar kring ovanstående, vad det lider. Eller om det blir något helt annat………

 

Upp

Källor: --

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2001
Copyright © 2001-2011, Jan-Folke Fernholm.

End