Startsidan
Hur läsa träden
Om källorna
Kontakta mig

FÄRDIGA
SLÄKTTRÄD
Dahlgren
Hällegard
Levander
Uddin

UNDER
BEARBETNING
Boberg
Garnström
Ronander
Wiberg
 
FÖRFATTARE
Jan-Folke Fernholm

 

 


Något om källor som använts, med mera

Jag har försökt ange från vilka källor jag hämtat informationen. Oftast är det inscannade kyrkböcker eller avskrifter av dessa som finns tillgängliga på nätet. Det finns också en uppsjö liknande information som finns inläst och tillgängligt digitalt på CD-skivor eller i databaser på internet. Ibland är informationen hämtad ur tryckta alster, alltifrån sockenböcker till dagstidningar. För att inte tala om all information som släkt och vänner bidragit med!

Jag bör nog nämna att Olle Överbys hemsida 'Gotländska släkter' också varit till stor hjälp i arbetet. Inte så att jag "knyckt" delar av hans forskning, men den pekade ut vilka socknar och årtal som var aktuella för mig att leta på.

Mina källanvisningar skulle säkert kritiseras av en "seriös" släktforskare. Jag anger inte kyrklängdens exakta identitet och sidnummer. Å andra sidan har även prästerna lyckats notera en del felaktigheter i längderna, när siffrorna varit svårtolkade eller bläckplumparna för stora. För att inte tala om det som knappas in fel till databaser etc. Vissa "sanningar" finns inte heller inskrivna i kyrkböckerna. 

Kyrkböcker är ordnade sockenvis. Alltså är ljugänningarna antingen skrivna i Ardre eller Alskog. Här har jag tagit mig friheten att "lyfta ut" personer som bodde i Ljugarns samhälle för att redovisa dem separat. Ibland har det gått bra. I husförhörslängder etc. har prästen speciellt noterat vilka familjer som bodde "på Ljugarn" eller "på hamnen". I sjömanshusets matrikel anger sjömannen att fadern bor på Ljugarn. Men ibland kan jag behöva hjälp, för det är inte alltid jag har koll på vilka som bott i själva samhället. 

Huvudsyftet har varit att nedteckna de personer som bott och verkat på Ljugarn, antingen att de "varit skrivna här" eller på annat sätt varit "betydelsefulla" för orten. Vanligtvis omnämns anor (förfäder, syskon) eller ättlingar (=barn och deras familjer) som inte bott här endast kortfattat i någon antavla. Utsocknes "stamfäder" har fått egen antavla ifall fler av deras ättlingar hamnat på Ljugarn. 

Hur mycket får man skriva om folk? Personuppgiftslagen sätter vissa gränser och jag har försökt vara återhållsam med uppgifter som rör "nu levande personer" om inte dessa givit tillstånd. Jag nöjer mig med att redovisa namn, födelsedatum och sådant som redan finns publicerat, t.ex. i "Sveriges befolkning 1980". Vill Du få mer utförliga uppgifter om någon eller att jag skall ta bort något så får Du höra av Dig.

 


 

 


Copyright © 2009, Jan-Folke Fernholm.

End