Bernhard Sandström född 1851 blev Riddare av Vasaorden


Bernhard Sandström med hustru Wilhelmina

Uppväxt på Ljugarn

När lille Carl Bernhard föddes den 27 april 1851 fick mamma Elisabet böta 32 skillingar till Ardre kyrkkassa ”för löskaläge”. Bernhard, som han kallades, var alltså ”oäkta”, det vill säga mamma var ogift. Ingen fader finns angiven. Nåja, att böta var inget nytt för mamma. Bernhard hade ju en storebror också. När Bernhard var tre år flyttade arbetaren Lars Petter Sandström in till socknen och gifte sig med mamma Elisabet. På så sätt fick Bernhard en styvfar och ett efternamn.

Familjen bodde i Ljugarn uppe vid Hallute backe i en bostad som senare beskrevs som ”manbyggnad av sten under spåntak med två rum och kök”. Efterhand föddes nya barn i stugan och att vara styvson i en familj där det kommit ”äkta” småsyskon brukar göra att ”man kommer på undantag”. Kanske kände Bernhard av detta och tyckte det var dags att bli vuxen.

Första åren till sjöss

I mars 1867, då Bernhard var 15 år, mönstrade han på som kock på slupen ”Sex Syskon” i Wisby. På den här tiden seglade man inte under sena höst- och vintermånader och han mönstrade av i oktober. Påföljande år, 1868, mönstrar han på som jungman på skonerten Ellida, ägd av Ljugarns store handelsman O G Claudelin. Därefter följde ytterligare två seglingssäsonger med samma fartyg under samma kapten. Bernhard avancerar till lättmatros innan han slutar på Ellida. Kanske var Bernhard född under en lycklig stjärna. Året därpå gick Ellida under.


Ur tidningen ’Kalmar’ den 28 juni 1871

Nu ville Bernhard uppleva mer än Östersjön. Han flyttade till Gävle där det var större möjlighet att få hyra på någon djuphavsseglare. I juli 1871 mönstrade han på som bästeman på skonerten Chance från Gävle. Året därpå var han understyrman. Den 13-14 november detta år pressade en häftig storm stora vattenmassor från Östersjön in i Öresund. Vattnet steg tre meter över sin normala nivå och förorsakade kaos och enorm förödelse utmed öresundskusten. I denna storm sjönk Chance med Bernhard ombord utanför Dragör fyrskepp. Men hans lyckliga stjärna fortsatte lysa. Han klarade sig från Dragör-incidenten med livet i behåll.

I Gotlandsbolagets tjänst

Ett par år senare drog sig Bernhard hem till Gotland igen. Han flyttade till Visby och gifte sig med Wilhelmina Hallin. Han hade nu avancerat till befälhavare och redaren han seglade för var den kände C L Ekman i Visby. I tidningsnotiser kunde man följa hans resor: ”Skonerten TJELVAR, kapten Sandström, anlände till Genua den 26 dennes”, ”… passerade den 7 dennes Gibraltar”, ”… anlände hit i måndags med saltlast”.

1887 började Bernhard arbeta för redarbrodern Axel Ekman som, förutom att vara grosshandlare och nederländsk vicekonsul, var direktör i Ångfartygs AB Gotland. Ångdrift var visserligen nytt för Bernhard men det dröjde inte länge förrän han var befäl på en av de ångdrivna gotlandsbåtarna. 1899 övertog han befälet på den nybyggda ångaren Hansa.


Hansa i fastlandshamn. Vykortet avsänt av Bernhard Sandströms son Charles.

Bernhard Sandström var duglig och plikttrogen. Han vann såväl rederiets som allmänhetens aktning och förtroende och var flitigt anlitad för allmänna uppdrag. Han var också mycket uppskattad av vänner och en genuin sällskapsmänniska. Detta renderade honom till slut ett utnämnande till Riddare av första klass av Vasaorden (RVO). Han avled i Visby den 6 mars 1920.

 

***

Den som vill läsa mer om Bernhard Sandström och familjens vidare öden kan titta på http://www.ljugarn.net/sandstrom/sid_01.htm.

Kan också nämna att Bernhards yngsta halvbror, Hans Anton, också gick till sjöss. Han seglade en första säsong ihop med Bernhard, men skyndade sedan ut på de stora haven. Under hans andra seglingssäsong, 1882, omkom han vådligen på Nordsjön.

 

Upp     Hela namnlistan


Sidan uppdaterad: 9 mars 2017
Copyright © 2017, Jan-Folke Fernholm.

End