Hem | Läroverket | Nykterhetsvärdshuset |  


Restaurant Nykterhets-Värdshuset


Ett gulnat vykort och två tidningsnotiser berättar om en kortlivat inslag i stadens krogliv för 100 år sedan. 

 


Nykterhetsvärdshusets invigning

Med en enkel fest invigdes i lördags afton Visby nykterhetsvärdshus, hvilket fått lokal i nedre botten af hotell Visby Börs. Tillströmningen af deltagare var ovanligt stor, och bland dem märktes landshöfding Cedercrantz.

(30 jan. 1902)

 

 

.... och upplösning

I går e.m. hölls härstädes ordinarie årsstämma i ab Visby nykterhetsvärdshus. Af revisionsberättelsen framgick att bolagets verksamhet gått med en förlust af kr. 3.674:-. Af denna anledning beslöts att bolaget skall upplösas.

(30 mars 1904)

 

Upp

Källor: Tidningsnotiserna funna i boken 'Gotland. Från fars och farfars tid' (Gotlandskonst AB, Visby 1973). Vykortet ur egen samling.

 
Sidan uppdaterad: 2 januari 2003     
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

 

End