|       Sidan 2       |      


.

Stoftet av den omkomne löjtnanten lades i en kista och fördes till Malmö Allmänna sjukhuskapell, vackert dekorerat med blommor. Ivar fick en ståtlig begravning. Sydsvenska Dagbladet Snällposten relaterar hela händelseförloppet i Malmö: « Vid halv-ett tiden samlades ute vid sjukhuset den aflidnes fader och broder, officerare ur flottans öresundsafdelning med bevakningschefen, kommendörkaptenen grefve C.A. Posse främst, Kronprinsens husarregementes officerskår företrädd af sin chef öfverste Cederström och öfverstelöjtnant Brunnström bl.a. Inne i kapellet uttalade kommendörkapten Posse ett sista tack och farväl till löjtnant Sandström från Öresundsafdelningen, hvarefter den i en blågul duk höljda kistan placerades på likvagnen ».

Därefter fördes kistan genom Malmö i procession till järnvägsstationen. Med Kronprinsens husarregementes musikkår i täten satte sig processionen i rörelse. Färden genom gatorna i staden skedde under högtidliga militära former. 

« Närmast musiken följde en honnörsskvadron under befäl af ryttmästare af Petersens, företrädd dessutom af tvenne husarregementens standar, hvilka fördes af löjtnanterna Peyron och Trolle. Efter kavalleriskvadronen följde en vagn med kransar. Härefter körde likvagnen, vid vars sidor den aflidnes båda kamrater kapten C.G. Krokstedt och löjtnant S.A. Beckman gingo.

Närmast likvagnen åkte den omkomnes fader, sjökapten Bernhard Sandström, samt en hans broder. 

Tåget afslutades af mängden officerare ur marinen och arméen samt allra sist af en trupp matroser fran Öresundsafdelningen. Nere vid stationen formerades skvadronen på linje, standaren sänktes, och ‘gif akt’ kommenderades. »  

Kistan bars sedan in i järnvägsvagnen av kapten Krokstedt och löjtnant Beckman jämte sex underofficerskorpraler från flygavdelningen. 

Vid stationen hade även landshövdingen greve Robert Dela Gardie infunnit sig och följde nu närmast kistan jämte kapten Sandström. Musiken spelade Chopins sorgmarsch.

Kistan sändes med tåg till Nynäshamn för att därifrån skeppas över till Visby med jagaren Hugin.

 

Läs mera!

         

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2008
Texten är upphovsrättsskyddad och publicerad med författarens tillåtelse.
Copyright © 2003-2008, Lena Svedman Augris.
Web-master: Jan-Folke Fernholm.

  Mail till författaren.                 Mail till web-master.

End