Förord    |    Samhället    |    Kulturudden    |    Texttavlor    |    Webnytt    |    Sänd e-mail

Letar Du efter något speciellt? Använd sökfunktionen ovan.
Även delar av ord kan anges, t.ex. skol för allt om skolor och skollärare.

 

En sammanställning Ljugarn-litteratur ur skriften
'Från Hallute Backe till Langbjenne'

Här med uppdateringar, sökfunktion och länkar till dokument på nätet!

.
.

BÖCKER OCH UPPSATSER

Adresskalender för Visby stad och län. Utkom under perioden 1885-1935 åtta gånger under skiftande namn. Innehåller åtskilliga upplysningar av intresse rörande Alskogs och Ardre socknar (som ju delar på Ljugarn-marken).

AGH: Skolvandring på Gotland 1898. Innehåller fyra sidor om elevernas upplevelser på Ljugarn. I Svenska Turistföreningens Årsbok 1898. Återgiven i Från Gutabygd 1994.

Ahlqvist, David: Konstpublik. Skildrar hans utställning av egna alster i Strandridaregården. I boken Utsikt från Bringsarve 1952. Återges även i Bergh m.fl. Ljugarn och dess strandridare. 7 sidor.

Ahlqvist, David: Louis Sparre. Gotlandsskisser. Återger bl.a. ett stort antal av konstnärens målningar och teckningar från Ljugarn. Hanse Production AB. Risbergs Tryckeri, Uddevalla. 1981.

Ahlqvist, Gunnar: Ur en släktkrönika om en skollärarfamilj från Hall. Beskriver bl.a. folkskolläraren K. A. Halls insatser för Strandridaregården under åren 1918-1955. I Från Gutabygd 1987. 8 sidor.

Andersson, K.G.: Hansakatastrofen. Om sjökapten Arne Thuresson, en av två överlevande 1 sida. Gotlands Allehandas Förlag. 1977. 191 sidor.

Andersson, Yvonne: Ljugarn - ett smultronställe. Om Ljugarn by the sea. GotlandsTuristen 1989.

Bengtsson, Rickard: Svenska tullhus. Om Strandridaregården på Ljugarn, 2 sidor. Stockholm 1993.

Bergenstjerna, Joh. Gus. (J.G.B.): Anteckningar från Gotlands kuster. Kapitel IV innehåller bl.a. en dramatisk skildring av Ljugarn-lotsarna Garnström och deras hårda liv. 13 sidor. Visby 1869.

Bergh, Lennart m.fl.: Ljugarn och dess strandridare. Barry Press förlag. Visby 1977. 76 sidor. Innehåller tre detaljkartor från åren 1700, 1758 och 1825, samt följande uppsatser:

- Ljugarn av Lennart Bergh. 14 sidor.

- Strandridaregården på Ljugarn av Hans von Heijne. 9 sidor.

- Nätet och Stenarna. Dikter av Gustaf Larsson. 2 sidor.

- Gotlands Tullmuseum av Olof Monthan. 11 sidor.

- Konstpublik av David Ahlqvist. 7 sidor (se ovan).

- Ljugarn förr och nu. En liten bildkavalkad av Lennart Bergh och Svante Hedin. 7 sidor.

- Strandridare på Ljugarn 1728-1822 av Bo och Gunnar Bergström. 7 sidor.

- Ljugarns Storugn och dess omgivningar av Hans von Heijne. 13 sidor.

Bergman, Bengt: Genom gotländska bygder 1. En vägledning bland minnesmärken i trakten av Ljugarn och Katthammarsvik. Med karta och förteckning över då kända fornminnen i socknarna runt Ljugarn. Utgiven av Gotlands Turistförening 1929. 77 sidor.

Bergström, Bo och Gunnar: Gotländska strandridare. Biografiska anteckningar. Däribland om samtliga som varit stationerade på Ljugarn. Gotländskt Arkiv 1965. 51 sidor. Även separat. Klicka och läs!

Bomärken från gårdarna i Alskog (20 st.) och i Ardre (11 st.). 2 sidor. Stencil.

Brandordning för Ljugarns kommun. Bygde- och skogsbrandförsvar samordnat. Gotlänningens Tryckeri 1952. 18 sidor.

Burgvallen i Ljugarn besiktigad. (Fornborgen bakom Konsum). Gotländskt Arkiv 1929. 1 sida.

Byggnadsminnesmärken. Skrift utgiven 1976 av Riksantikvarieämbetet. I Gotlandsavsnittet förekommer bl.a. Strandridaregården i Ljugarn. 2 sidor.

Casserstedt, Bertil: Gotlands telekommunikationer 1810-1997. Om teknik, människor och kultur kring telegraf, telefon och radio. 1997. 359 sidor. Innehåller bl.a. uppgifter om Ljugarns telefonstation, dess växelföreståndare och växelbiträden liksom om stationens olika lokaler genom åren. "På 1890-talet hade handlanden J. G. Claudelin telefon i sin affär på Ljugarn med en ledning från Bjärges som han delade med handlanden A. Olsson vid Petsarve längre upp i socknen."

Ejendal, Barbro och Hollström, Håkan: Fyrar och fyrliv på Gotland. Bokförlaget Arena 2000. Innehåller några rader om Ljugarns och Storholmens fyrar. Om den förstnämnda bl.a. följande: "1992 flyttades den gamla fyren, en s.k. Pajalakur, och fick en upphöjd och unik placering på toppen av reningsverkets tio meter höga biobädd ca 15 m öster om den gamla".

Enström, Per Josef: Med lanthamnsbåten Gottland runt. I Svenska Turistföreningens årsskrift 1918. 18 sidor.

Eskeröd, Albert: Gotländska stränder. Kapitlet Sommarens Ljugarn. 4 sidor. LT:s förlag, Stockholm 1962.

Fernholm, Jan-Folke: Ljugarn - betraktelser från Lotsbacken. En successivt påbyggd och uppdaterad skildring av Ljugarn på webben. Påbörjad år 2001. Klicka och läs!

Forslund, Per, Larsson, Kjell, Gustafsson, Lars: Studier av den häckande populationen av vitkindad gås på Gotland (på Lausholmar). I tidskriften Bläcku nr 1/1986. 8 sidor. Se även Larsson, Kjell nedan.

Fotoalbum innehållande 14 gamla Ljugarn-fotografier. Förlag Bröderna Olin, Ljugarn. Utgivningsår saknas.

Francke, S.P.,: Uppslagsbok för lärare och lärarinnor. Malmö 1913. Boken innehåller följande detaljerade uppgifter om Ardre skola, utarbetade av alla tiders svenske mästare i förkortningar: "Ardre, 17 km fr j; 7 km fr ångb.brygga, vid k; f stes (4 kbm), avklr, lär 3 medelst r, kök, skafferi, tvätt- och bakstuga mm, skols anv ibland för stämmor; slättb; 15/1-1/6, 1/9-15/12, 6 t 5 d i v; E; 30 b. Mycket god m; skolträdg 6 ar lär 4 ar: post 3 dgr i v, slöjd 100, klo 175; Ljugarn."

Fritzell, Gunnar: Ljugarn och dess "stadsvall" (fornborgen bakom Konsum). I kapitlet Kaupungsgårdarna på Gotland. Gotländska Studier II. Utgivna av S:t Knutsgillet i Visby 1972.

Garnström, Niklas: Loggbok över hans tjänst som jungman på Latona 1902. 2 sidor. Stencil. Se även Utdrag ur Rådstufvurättens i Visby dombok i civila mål år 1905 som innehåller sjöförklaringen efter Latonas förlisning söder om Sydostbrottens fyrskepp den 8 juli 1905. 3 sidor. Stencil. Båda handlingarna förvaras tillsammans med en modell av Latona på loftet i Strandbygdsmuseet.

Gerentz, Sven: Ljugarn - en lanthamn bland lanthamnar. Ljugarn som handelsort under 17- och 1800-talet. I Från Gutabygd 2001. 18 sidor.

Gotlands Föreläsningsförbunds programhäften innehöll under ett antal år uppgifter om de föredrag i allsköns ämnen som på sin tid förtjänstfullt arrangerades av Ljugarns Föreläsningsförening.

Gotlands kommunböcker. Del 7 Ljugarn. 1972. 114 sidor.

Gotlands länskalender 1895. Konkurrent till Gotlands läns adresskalender.

Gotlands läns adresskalender (uppslag Ardre). 1885, 1895, 1906, 1912, 1923, 1929 och 1935. Uppgifter om sockenstämman, posten, hälsovården m.m.

Gotlands Turistförenings prisuppgifter å bostäder och måltider 1939-1959. I dessa kan man t.ex. studera hur priserna uvecklades på Ljugarns pensionat.

Grevesmühl, Albrecht: Fastebrev (lagfartsbevis) utfärdat den 8 maj 1752 vid Norra Häradsrätten (i Endre) av häradshövdingen A.G. för faktor Nils Meijer avseeende 1/4 i Ljugarns kalkugn med lada och ett trä(!)hus, som beboddes av strandridaren Didrik Örner, köpt den 20 maj 1752. (Texten kan tyda på att Strandridaregården (av sten) vid tidpunkten för handlingens upprättande ännu inte vara byggd). Dokumentet, som har en lång och inte särskilt lättläst text och är försett med två sigill, förvaras i Landsarkivets pappersbrevssamling. En inramad fotokopia finns i Strandridaregården.

Gustavsson, Anna-Karin: Folhammars raukfält. Artikel i tidningen Kvällsstunden nr 6/2000. 1 sida.

Gästhamnsguiden 2000. Avsnitt 5. Mellersta ostkusten och Gotland. Faktauppgifter om Ljugarns fiske- och småbåtshamn.

Hall, K.A.,: Torsburgs Hembygdsförening (startades för att restaurera strandridaregården). I Från Gutabygd. Minnesblad av gotländska hembygdsföreningar. Visby 1925. 22 sidor. Även samma minnesblad 1927. 34 sidor.

Hallin, Bo m.fl.: Den ljusa udden. Ljugarn under 100 år. Stort format. Rikt illustrerad. 116 sidor. 1991.

Hammar, Ida m.fl.: Gotländska badstränder. En badguide över öns alla kommunala badsträder. Fakta om Ljugarn-stranden 1 sida. 1996. Stencil.

Hammarhjelm, Bengt: Gotländsk krigshistoria. 1998. Sidorna 305, 378, 383, 398 och 405.

Hedin, Svante: Strandridaregård och Strandbygdsmuseum på Ljugarn. GotlandsTuristen 1996. En stor sida.

von Heijne, Hans: Strandrid(d)aregården på Ljugarn. GotlandsTuristen 1977. 1 sida.

von Heijne, Hans: Strandridaregården på Ljugarn och dess monumentala minimuseer. Presentationsbroschyr. Innehåller även en av Karin Svahnström upprättad inventarieförteckning. 16 sidor. Solna 1984.

von Heijne, Hans: Något om turerna kring en gammal gotländsk strandridaregård. I Tullhistorisk Tidskrift nr 1/1985. 18 sidor. Även publicerad i Från Gutabygd 1987. 16 sidor.

von Heijne, Hans: Om strandridare och strandridaregårdar. Anförande vid Gotländsk Sommarnatt på Strandridaregården den 24 juli 1985. 8 sidor. Stencil.

von Heijne, Hans: Från Ljugarebänken på Ljugarn. Liten Storvägsfärd för ljugänningar, sommarljugänningar och annat löst folk. Visa till Föreningen Ljugarns 40-årsjubileum den 9 juli 1993. 4 sidor. Klicka och läs!

von Heijne, Hans: Latona av Ljugarn - äntligen åter i hemmahamnen (modell förvarad i Strandbygdsmuseet). I Spördagar 2/1993. 1 sida.

von Heijne, Hans: Sista utryckningen. En reseskildring. Beskriver Ljugarns brandbils sista färd från brandgaraget mittemot Snicken till Strandbygdsmuseet. I Spördagar 2/1993. 2 sidor.

von Heijne, Hans: Strandridaregården på Ljugarn. I tidskriften Kulturvärden utgiven av Statens Fastighetsverk. Nr 2/1999. 4 sidor. Färgillustrationer.

von Heijne, Hans: Lausholmar, Holmbolaget och pråmtransporterna. I Från Gutabygd 2000. 12 sidor.

von Heijne, Hans: Strandbygdsmuseet på Ljugarn. I Från Gutabygd 2001. 10 sidor. 

von Heijne, Hans: Ljugarn-blänken från ljugarbänken. En knippa osorterad men lättkonsumerad Ljugarniana till hjälp för förstagångsbesökare. 2002. 16 s. Även som hemsida, klicka och läs!

von Heijne, Hans: Vitvärs semesterby. Ett omtyckt sommarviste. Tvåsidig presentation som finns anslagen i samtliga hus i semesterbyn. 2002.

von Heijne, Hans: Lennart Bergh som sådan och i någon mån varför. Visa avsjungen vid hans avgång från tjänsten vid Radio Gotland.

Henriksson, Sigvard: Sevärdheter på Blå Vandringsleden 6 570 meter och på den röda 12 990 meter. Sevärdheter runt Gula Leden 23 990 meter samt på avstickaren från Postlådan till Konstnärsgården i Ala 6 380 meter.

Herrlin, Lars Tylle: Var inte rädd, mamma lilla. En deckare i Helsingborgsmiljö. Falun 1986. De tolv första sidorna utspelas på Ljugarn.

Holmbolaget AB. Kombinerad protokolls- och kassabok i stort format för åren 1860-1990 avseende kreaturstransporterna till och från Lausholmar jämte uppgifter om de tre pråmarna m.m. Ett unikt kulturhistoriskt dokument. Originalet förvaras på landsarkivet i Visby. En kopia, bunden i en gammal använd segelduk av Malmgrens Bokbinderi, Mölner, Fårö, finns på Almedals-biblioteket.

Hägg, Erik: Amiral Jakob Hägg. Hans liv och verk. Stockholm 1934. 157 sidor.

Hägg Erik: Gotlands första fyrplats (Östergarnsholm). Ett citat: "Av de två bostadshusen såldes det större, där fyrmästaren och fyrbiträdet bott till Ljugarn." (Storvägen 26). Gotländskt Arkiv 1945. Klicka och läs!

Hägg, Jakob: En Visby-bild som bör skyddas och samt något om gotländska byggnadstyper. Däribland en beskrivning och teckning av Strandridaregården. I Gotlänningens Julblad 1919. Se även Gotlänningen den 9 oktober 1918.

Hägg, Jakob och Erik: Jakob Hägg. Bilder från Gotland. Kapitlet Somrar på Ljugarn innehåller många av av amiralens teckningar från Ljugarn. 12 sidor. Svensk litteratur. Stockholm. 1945.

Hägglund, Frej: Hemsida, www.ljugarn.com, klicka och läs!

Häglund, Carin: Strandfolk och fiskelägen på Gotland. Visby 1992. Om Vitvärs fiskeläge 3 sidor.

Högström, Stig: Ljugarn. Postexpedition 1852-01-01 - 1867-09-30. 7 sidor. Illustrerad text avsedd att ingå i en planerad bok om Gotlands postväsende.

Högström, Stig: Vitkindad gås häckande 2000 km söder om häckplatserna vid Norra Ishavet. Tidskriften Bläcku nr 2/1975. 2 sidor. Se även Larsson, Kjell nedan.

Högström, Stig: Hjorttungan i Ardre (vid Ekese), Gotlands Botaniska Förenings tidskrift Rindi nr 3/2000. 3 sidor. Bl.a om nyplanteringen år 1974. Se även Ohlsson, Arvid i Gotlands Allehanda den 8 juli 1969.

Jakobsson, Curt: Störtbombplan i kollision över östra Gotland (utanför Vitvär). I Väduren nr l/2000, tidning för Gotlands regemente och dess kamratförening. 3 sidor. Även i Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 3/2000. I Gotlands Allehanda den 12 augusti 1941 omnämndes händelsen kortfattat under rubriken "Svår flygolycka vid tisdagens övningar" utan angivande av plats. I samma tidning den 13 augusti publicerades foton av de tre omkomna. Se vidare protokoll fört vid sammanträde med flygvapnets haverikommission den 13 augusti 1941 i anledning av den 12 augusti 1941 vid Ljugarn inträffade flyghaverier med fpl typ B 5 nr 7068 och 7069 jämte kommissionens utlåtande av den 4 september 1941 med rekonstruktion av händelseförloppet, undertecknat av bl.a. kommissionens ordförande, överstelöjtnant L. G. R:son Hägglöf.

van der Jeugd, H.P., Larsson, Kjell och van ter Veen, I.T.,: Kin clustering in barnacle geese (vitkindade gäss): familiarity or phenotype matching. Uppsats i Behavioural Ecology nr 13. 5 sidor. 2002. Se även Larsson, Kjell nedan.

Johansson, Anders R.: Medlemmarna och allmänheten till nytta. Om Konsum och Handelsföreningarna samt deras historia på Gotland. Fyra sidor om Kopparmyntsbanken och Konsum Ljugarn samt filialen i Ardre. Haimdagars Förlag. Tryckmakarna i Örebro. 1999. 320 sidor.

Kalender för Ljugarns kommun 1957. 48 sidor med illustrationer och karta.

Karlsson, Gerhard m.fl.: Boken om Lau. Örebro 1951. Under rubriken "Slåttergille på Lausholmar", 2-3 sidor, berättas bl.a. en mustig episod från landningsplatsen vid Ljugarns brygga.

Karta öfver Åtskillige Hemmans Rågångar vid Ljugarns hamn uti Gotlands län, Norra Häradet och Ardre Socken uprättad efter Vederbörligt Förordnande År 1825 av C.O. Wickman. Kartan finns publicerad i Bergh m.fl. Ljugarn och dess strandridare. Den finns också i större skala inramad ovanför lofttrappan i Strandridaregården.

Kongl. Majt:s och Rikets Commerce-Collegie Kungörelse angående tillåtelse att till Ljugarns hamn på Gotland importera och derstädes till salu hålla lofgifna utländska varor. Gifwen i Stockholm den 8. september 1828. Klicka och läs!

Kraft, John: Gotlands trojeborgar. Bland annat om åldern på två labyrinter vid Folhammars raukområde norr om Ljugarn. Gotländskt Arkiv 1983. Klicka och läs!

Larsson, Kjell m.fl.: From the high Arctic to the Baltic: the successful establishment of Barnacle Goose (vitkindad gås) Branta leucopsis population on Gotland, Sweden (inklusive Lausholmar). Uppsats i Ornis Scandinavica nr 19. 1988. 8 sidor.

Larsson, Kjell m.fl.: Population dynamics of the Barnacle Goose Branta leucopsis in the Baltic area: density-dependent effects on reproduction. Uppsats i Journal of Animal Ecology nr 63. 9 sidor. 1994.

Leksell, Erik-Gustaf: Som sommargäst på Ljugarn i början av 1900-talet. I Gotländskt Arkiv 1975. 10 sidor. Även som särtryck. Klicka och läs!

Leksell, Erik-Gustaf: Gotlandsbilder - sedda och tecknade av E. G. Leksell. Häfte utgivet av Hanseproduktion i anslutning till konstnärens utställning på Sjöviksgården sommaren 1982.

Lingvall, Lena: Ljuset från Strandridaregården. Kapitel i boken Lösan sand. 17 hembygdsdeckare. Utgiven av Sveriges Hembygdsförbund 1994. 10 sidor.

Ljugarn. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Utgiven av Visby stadsarkitektkontor i samarbete med Gotlands Fornsal 1984. 63 sidor. Stencil.

Ljugarn. Översiktsplan. 1974. Nils Carlssons Arkitektkontor, Stockholm. 18 sidor jämte kartor.

Ljugarns Missionshus, Anningåkra 1:24. Utkast till (ej genomförd) byggnadsminnesförklaring. Livsmiljöenheten, Länsstyrelsen, Gotlands län. 4 sidor jämte karta.

Ljunggren, Hans: Detaljerade uppgifter om Svenska Missionsförbundets missionshus på Ljugarn inklusive en förteckning över där tjänstgörande pastorer. I Lambgift för läsare. Tryckt i Falköping 1987. 3 sidor.

Logg från sojdesbränningen i Ardre. Handskriven. 5 sidor. Juli 1985.

Länsstyrelsens beslut av den 17 december 1974 om avsättande av Folhammars raukområde som naturreservat. Jämte förteckning över av beslutet berörda fastighetsägare. 5 sidor. Stencil.

Länsstyrelsens beslut av den 9 december 1983 om fastställelse av skötselplan för Folhammars raukfält i Ardre socken. Inklusive själva skötselplanen, kort vegetationsbeskrivning av S. O. Borgegård samt kartor och förteckning över av beslutet berörda fastighetsägare. 27 sidor. Stencil.

Monthan, Olof: Gotlands Tullmuseum. I Bergh m.fl. Ljugarn och dess strandridare. 11 sidor.

Monthan, Olof: Strandridaregården på Ljugarn. I Tullmuseinytt från Dalarö Tullmuseum. Nr 26/1971, 30/1973 och 32/1974. 3 sidor.

Monthan, Olof: Ljugarns Strandridaregård. Tal vid återinvigningen 1974. Gotländskt Arkiv 1974. 8 sidor. Klicka och läs!

Munthe, Henrik m.fl., Beskrivning till kartbladet Ronehamn. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Ser Aa Nr 156. Stockholm 1925. Kartbladet omfattar kustområdet från norra delen av Ljugarns badstrand till Ronehamn. Folhammars raukfält behandlas i Beskrivning till kartbladet Katthammarsvik. SGU Ser Aa Nr 170. Stockholm 1929.

Munthe, Henrik m.fl., Om kalkindustrien på Gotland. 1. upplagan 1943-44. Innehåller uppgifter om "Lavarse ugn", belägen i trakten av Sjöviksgården. Bl.a. en ägarlängd.

Nordin, Fredrik: Om Gotlands fornborgar. 1881. Om burgvallen på Ljugarn 2 sidor.

Noreen, Holmström, Svensson: Gotland. Allhems förlag 1959. Innehåller en ovanlig Hägg-målning från Nybroen jämte tre teckningar med Ljugarn-motiv.

Nyblom, Gösta: Sveriges privata företagare. Östergötlands och Gotlands län. Örebro 1912. Innehåller tre företagare i Ljugarn jämte foton av deras etablissemang nämligen Firma A. E. Jacobsson, Skomakeri och skohandel (med en bild av skyltskåpet vid Storvägen,), Ljugarns Snickerifabrik. Innehafvare F. Bergman och Firma E. I. Swartling, Cykel & mekanisk verkstad.

Ohlsson-Leijon, Karin: En plats att längta till. En noggrann beskrivning av ett sommarhus på Ljugarn. (Storvägen 27). I tidskriften Hus & Hem nr 8/2000.

Olsson, Alf: Femtio-Årsberättelse för Ardre Hembygdsförening 1934-1984. Ardre i april 1984. 3 sidor. Stencil.

Olsson, Alf: Petsarve Storbåt. 1 sida. I Spördagar nr 1/1992. 7 sidor.

Oxenstierna, Christer: Ardriana. Rimmade sidor om vår socken Ardre med Ljugarn. 2000. 37 sidor.

Petersson, Jörgen: Hotade växter på Gotland. Hjortungan. Bl.a. om växtplatsen vid Ekese norr om Ljugarn. I Rindi 2-3/1999. 1 sida. Se även Wahlin, B.S., i Sveriges Natur 34 sid. 46-55.

Pettersson, Bengt m.fl.: Översiktsplan för Gotlandskusten. Visby 1971. Sidorna 90-91, 178-181 och 299-301.

Pihl Atmer, Ann Katrin (text) och Tham, Jan (foto): Sommarnöjen vid vattnet. Albert Bonniers förlag 2002. 256 sidor. Om Ljugarn 4 sidor med färgbilder av badstranden samt av fastigheterna Barnarve, Sandarve och Tallmon.

Protokoll hållit inför Konung Befalningshafvande i Gottlands Län vid regleringen av boplatser för lotsbetjeningen på Gottland på följande dagar och Stellen år 1827. Jämte PM (osignerat) i mål angående besvär över beslut om inlösen enligt ensittarlagen av vissa områden å lotsjorden vid Ljugarn. Upprättat år 1833. Avskrift av avskrift med kommentarer av Bo Hallin. 11 sidor.

Rederi AB Gotland. Sveriges äldsta passagerarrederi. 1998. Innehåller en del uppgifter om Gute II, den s.k.morotsexpressen, och dess varuleveranser till Ljugarn. 1 sida.

Rizell, O.: Grävningar vid Burgbacken i Ljugarn. Gotländskt Arkiv 1983. 2 s. Klicka och läs!

Schönbeck, Bengt: Två skelettgravar från yngre vikingatid upptäckta i Ljugarn vid schaktning. (Nere vid stranden, Från förkristen tid.) Under rubriken Aktuellt, förhistoriska avdelningen. I Gotländskt Arkiv 1977. 1 sida.

Smitterberg, Per: Gotländska fågellokaler (Lausviken och Hammaren). I Bläcku nr 1/1998. 4 sidor.

Sparre, Louis: Utställningskatalog. Claudelinska huset i Ljugarn. 1970

Skogsvandring i Ljugarn den 23 september 1990. I Rindi nr 2/1990. 1 sida,

Stohr, Bibi och Thörnqvist, Mats: Strandridare på Gotland. Elevarbete i ämnet SO i samverkan. LHS -95. 4 sidor.

Strandridaregården på Ljugarn och dess monumentala minimuseer. Presentationsbroschyr som även innehåller en inventarieförteckning upprättad av Karin Svahnström jämte en karta över strandridaretomten från år 1923. 16 sidor.

Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Stockholms och Gotlands län. 1959. 3 spalter om Ljugarns kommun, bildad 1937.

Svensson, Göran: Rapport om sjöfynd När(s) hamn. Bärgat ankare uppställt i Ljugarn utanför Strandbygdsmuseet. AquaArkeologen, Sverige. Visby 1998-10-24. 9 sidor.

Svinhufvud, Barbro: Minnesbilder. Handlar huvudsakligen om sommarlivet på Ljugarn. I Radioboken, utgiven 1987 med anledning av Radio Gotlands 10-årsjubileum. 17 sidor.

Söderlund, Kerstin (text), Vallstrand, Christer (foto): Huset på heden. Lars och Ann-Katrin Dahlskogs sommarhus på Kvarnbacken. I Hus & Hem nr 7. Juli 2002.

Tingström Göte och Lindby, Evald: Bebyggelsen i Ardre 1883. Medhjälpare i Ljugarn Allan Gustavsson och Arne Pettersson. 18 sidor. Utgivningsår saknas.

Utas, Jan Andréasson och Salomonsson, Anders: Väder- och vattenkvarnar på Gotland. Om kvarnen på Lotsbacken 1 sida. Barry Press Förlag. Visby 1977.

Wigardt, Otto: Invigningen av Ljugarns vandrarhem den 28 maj 1966. 2 sidor. Stencil.

Wintland, Gunnar, Olsson, Lars, Ahlgren, Yngve och Hallin, Bo: Ljugarns Fiskareförening. Historik. Målsättning. Föreskrifter. Med detaljrik karta över fiskehamnen och alla dess bodar. 29/4 2002. 11 sidor. Stencil. Även som hemsida, klicka och läs!

Visbys lillasyster. Några rader om Ljugarn som turistort. Observera den originella rubriken. I tidskriften Amelia nr. 12/2000.

Vår fiskerinäring och dess män. Boken innehåller personuppgifter om fem Ljugarnfiskare nämligen Frithiof Pettersson, Elias Wessman, Axel Bergqvist, Gunnar Östergren och Gustaf Emanuel (=Åke) Wiberg - de två förstnämnda med foto. Sundsvall 1944.

Vår hembygd Gotland 1995. Del 1. Akebäck-Fårö. Korta beskrivningar av gotländska byggnader i ord och bild. I den första delen upptar byggnaderna i Ardre 21 och i Alskog 34 sidor. Sättning och ombrytning Botnia Foto ab. Tryckning Arkmedia ab. Finland 1996.

Åkerhielm, Erik: Ljugarn - ett gotländskt sommarparadis. Idun den 10 juli 1921. 

Åkerhielm, Erik: Ljugarn. Svensk Turisttidning den 15 juni 1924.

 

DAGSTIDNINGSARTIKLAR (i urval)

I några fall framgår det inte av existerande urklipp i vilken Gotlandstidning artikeln varit publicerad. Men det finns ju inte så många att välja mellan. I vissa fall anges här bokstäver och siffror efter artikeln. De hänvisar till olika klippsamlingar som förvaras på landsarkivet i Visby.

 

SIGNERADE

Ahlqvist, David: De gamla strandbönderna. Gotlänningen den 28 mars 1952.

Ahlqvist, David: Louis Sparre - länk i den stora svenska konstepoken. Gotlands Allehanda den 16 juni 1970.

Ahlqvist, David: Vitvärs hamnfogde Rudolf Strömbeck 82 år berättar. Gotlands Allehanda 1954 nr 240.

Ahlqvist, David: Sjömansliv. Ljugänningen Gunnar Östergren berättar. Söndagsläsning ur Gotlands Allehanda nr 246, oktober 1954.

Ahlström, Calle: Geologimuseum invigt. Gotlands Allehanda den 17 juli 1977.

Ahlström, Calle: Strandridaregården i Ljugarn, "Sällan har så många samlats kring ett så litet projekt". Gotlands Allehanda den 6 maj 1978.

Ahlström, Calle: Fest skall ge pengar till hamnen (som behövde muddras). Gotlands Allehanda den 18 juli 1979.

Ahlström, Calle: Hamnfest i Ljugarn blev lyckad. Gotlands Allehanda den 23 juli 1979.

Alfström, Thure: Ardre kyrka återinvigd. Gotlands Allehanda den 25 maj 1981.

Alfström, Thure: 2000 människor följde havsdramatik i Ljugarn (uppvisningsövning). Gotlands Allehanda den 27 juli 1981.

Alfström, Thure: Rektorns sorkar blir hotellvärdar i Ljugarn - och pappa Lars (Gauffin) blir kamrer. Gotlands Allehanda den 15 mars 1982.

Alfström, Thure: Frej Hägglund. Strandcaféet är beviset. Det går att samarbeta med Gotlands kommun. Gotlands Allehanda den 16 juli 1982.

Alfström, Thure: Ljugarn fick nytt postkontor. Gotlands Allehanda den 20 september 1982.

Alfström, Thure: Efter 60 års vila. Sojdet i Ardre rustas upp. Gotlands Allehanda den 23 september 1983.

Alfström, Thure: Nu brinner sojdet i Ardre. Gotlands Allehanda den 5 juli 1984.

Alfström, Thure: Den första i sitt slag på ön. Premiär för öppen förskola. Gotlands Allehanda den 9 april 1986.

Alfström, Thure: Förslag på ungdomsmöte. Videobutik och systembolagsombudsman i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 1 december 1986.

Alfström, Thure: Nu har gubbarna klarat stubbarna. Snart dags för årets tjärbränning i Ardre. Gotlands Allehanda den 29 april 1989.

Alfström, Thure: Efter fyra dygn ska det ge ca 800 liter trätjära. Nu brinner Alsarve-sojdet i Ardre - efter räddningschefens klartecken. Gotlands Allehanda den 12 juli 1989.

Andersson, Erik: Dags att rusta upp semesterby på Ljugarn. Gotlands Allehanda den 10 september 1975.

Andersson, Birgitta (text) och Bernhardt, Patrik (foto): På måndag fyller han 95 år (Arvid Ardgren). De gamla bilderna får honom att minnas sin ungdom. Gotlands Tidningar den 18 augusti 1987.

Andersson, Birgitta (text) och Zettergren, Bengt (foto): Här ska julen ut för 110:e gången. (Om tjugondedagsfesten i Ljugarns Missionshus). Gotlands Tidningar den 14 januari 1995.

Andersson, Birgitta: Sista lekisgruppen i Ljugarn. Gotlands Tidningar den 3 juni 1994.

Andersson, Birgitta: Många svultna matgäster bland isflaken i Ljugarns hamn. Erik Pettersson på sin packmoped med nykokt potatis på flaket. Gotlands Tidningar den 16 februari 1996.

Andersson, Åsa (text) och Rahde, Henrik (foto): Vissst finns det liv i Ljugarn. Intervju med Susanne Olsson, föreståndare för det nystartade, föräldrakooperativa dagiset i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 4 februari 1995.

von Arndt, Katarina (text) och Melander, Karl (foto): Mats (Andersson) öppnar eget (läkarmottagning) utan byråkrati. Gotlands Tidningar den 14 augusti 1991.

Arne (signatur): Sommaren har åter kommit till Ljugarn. Gotlands Allehanda den 6 juli 1954.

Aschberg, Robert: Det är enkelt att prata gotländska. (Besök i pråmboden i Ljugarns fiskehamn.) Aftonbladet den 18 juli 1998.

Beer, Allan: Vad har hänt med Ljugarn? Gotlands Allehanda nr 187 1969.

Beer, Allan: Jordslätor i Ljugarn. Om Lövängens pensionat och om tvisten mellan Dolf Schreiber och livsmedelsaffären. Gotlands Allehanda den 14 juli 1970.

Beer, Allan: Om två hus i Ljugarn (Folke Jupiters och Claudelins). Gotlands Allehanda den 28 juli 1971.

Bergquist, Jan: "Nästan färdig kvarn" återinvigd. Fest i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 1 augusti 1977.

Bergquist, Jan: Mozart fyllde Strandmagasinet i Ljugarn. Referat av kåseri av Ingemar von Heijne. Gotlands Tidningar den 8 juli 1998.

Bison: Sandgroparna i Ljugarn fortfarande ett tvistefrö. Vinterstiltje och sommarstorm för affärsinnehavarna. Gotlännningen den 3 april 1963.

Brandeborg, Peter: Flyktingbåten Agile åter i sitt rätta element. Gotlands Tidningar den 3 juni 1998.

Carlsson, Eva: Ett år efter nedläggningen. Lanthandlaren i Ardre (Karl Gustav Lagergren) säljer de sista varorna. Gotlands Tidningar den 7 augusti 1974.

Carlson-Daun, Eva (text) och Zettergren, Bengt (foto): Tjärbaroner eller stummel-gubbar? Sojdet i Ardre. Gotlands Tidningar den 25 oktober 1975.

Carlson-Daun, Eva (text) och Suslin, Maja (foto): Stort reportage om Ardre socken. Gotlands Tidningar den 25 oktober 1995.

Carlson-Daun, Eva (text) och Suslin, Maja (foto): Sockensvängen Ardre/Ljugarn. Här skulle turister umgås (på Sjöviksgården). Gotlands Tidningar den 6 november 1995.

Carlson, Mikael (text) och Zettergren, Bengt (foto): Trotjänare rullade igen. Traktorer mätte krafterna i Ljugarn. Gotlands Tidningar den 22 juli 2002.

Carlson, Mikael (text) och Zettergren, Bengt (foto): Badstranden full av olja. Ljugarn värst drabbat av utsläppet. Det här är en tankeställare. Klumparna stora som knän. Gotlands Tidningar den 4 december 2002.

Cedergren, Allan: Italiensk partisan blev bagare i Ljugarn. I någon Gotlandstidning den 24 oktober 1967.

Cedergren, Allan: Ännu finns det fyra vandrarhem på Gotland. Om Ljugarns vandrarhem och dess första föreståndare Helny Ahlin. Gotlands Allehanda den 25 juli 1972.

Cedergren, Allan: Chockrapport från Ljugarn: Många ungdomar firar orgier i sex och fylla. Gotlands Allehanda den 23 juni 1975.

Cedergren, Allan: Ett nytt modernt Lövängen står klart. Gotlands Allehanda den 10 juni 1976.

Crix-Klintberg, Kristina: Vad skall det bli av Ljugarns fiskhamn? A:1 38-40.

Dahlskog, Hans T.: Tamräven i Ljugarn. Dagens Nyheter den 21 september 1990.

Daun, Holger: Italienare i Ljugarn (Luigi Muttoni) bakar limpa efter svärmors recept. Gotlands Allehanda okänt datum.

Didriksson, Britta: Elsa Pettersson 70 år på tisdag. Svårare driva Ljugarn-pensionat idag än för tjugofem år sedan. Gotlands Allehanda den 26 juli 1986.

Didriksson, Britta: Ljugarns badpensionat får ny ägare. Lill och Lars Wiklund. Gotlands Allehanda den 13 augusti 1986.

Enström, Per Josef: Ljugarn. En liten gotländsk badort. Gotlänningen den 15 augusti 1906.

Enström, Per Josef: Gotländska hamnar och strandorter. I. Ljugarn. "Ljugarn drar numer till sig en långt större turistström än Visby kan". Gotlänningen den 19 augusti 1916.

Enström, Per Josef: En Ljugarnmålare. Ett besök i grefve Louis Sparres ateljé. Gotlänningen den 29 september 1917.

Enström, Per Josef: Intressant gammal byggnad räddas från förgängelsen. (Strandridaregården). Gotlänningen den 6 februari 1919.

Enström, Per Josef: Ljugarn på svensk-franska konstgalleriet (i Stockholm). Gotlänningen 1920 nr 30.

Eriksson, Christer: Ljugarn fick större och bättre bankkontor. Gotlands Allehanda den 30 september 1985.

Eriksson, Christer: Fanfar för ny rastplats i Ljugarn (ovanför Hallute backe, senare nedlagd). Gotlands Allehanda den 8 juli 1995.

Eriksson, Christina: När Evert (Gustafsson) öppnar kiosken (numera Tony’s Bar) då är det sommar igen. Gotlands Allehanda den 4 juli 1986.

Falkkloo, Bengt: Batteridriven slagruta. Natosändare gav ljugänningar vatten. Dagens Nyheter den 5 september 1983.

Fridén, Carl-Henrik: Slut med lekis i Ljugarn - men ingen sörjer för det. Efter 75 år blir Ljugarns forna skola, numera förskola, f.f.g. utan barn. Gotlands Allehanda den 10 juni 1994.

Gahnfelt, Robert: Unikt bygge i Ljugarn är inflyttningsklart i mars. Gotlandshem mittemot badpensionatet. Gotlands Allehanda den 4 september 1984. Även i Gotlands Tidningar samma dag.

Gahnfelt, Robert: Folhammars två trojeborgar har kanske bara 20 - 40 år på nacken. "Det här är inget fornminne" säger Evert Lindby om de fornminnesförklarade labyrinterna. Gotlands Allehanda den 26 april 1991.

Gahnfelt, Robert: Kungen ställer upp för alfåglarna. Besökte Vitvär. Gotlands Allehanda någon dag i januari 1998.

Gahnfelt, Robert: "Töm fartygen på oljespill till havs - och betala pant för lämnad olja" (förslag från Sigvard Henriksson, Ljugarn.) Gotlands Allehanda den 6 mars 2000.

Gahnfelt, Robert: David mot Goliat - Sigvard mot oljerederierna. Hans kamp går vidare för ett oljefritt Östersjön. Gotlands Allehanda den 6 maj 2002.

Gardell, Carl Johan: Raukar och gravar kring Ljugarn. Gotlands Tidningar den 1 augusti 1980.

Gardell, Johannes: Ljugarn är inte bara en semesterby. Företagsamheten stor i kommunen. Gotlands Tidningar den 12 april 1969.

Glimfalk, Ulf (text) och Radhe, Henrik (foto): Han (Hans von Heijne) blåser nytt liv i gammalt magasin. Gläntar på dörren till en kulturskatt. "Masse" Klintbergs fotografier lade grunden till ett nytt museum. Gotlands Allehanda den 23 juli 1996.

Glimfalk, Ulf (text) och Radhe, Henrik (foto): De rodde nytt kulturrum i hamn. (Yngve Ahlgren, Hans von Heijne och Bengt-Ove Olsson). Gotlands Allehanda den 1 augusti 1997.

Glimfalk, Ulf (text) och Radhe, Henrik (foto): Ljugarn-Special. Frej Hägglund - sjömannen som fick Ljugarn att blomstra. Peter och Lotta (Ljunggren) - de glada bagarna (i Espegards konditori). Gotlands Allehanda den 22 maj 1999.

Glimfalk, Ulf (text) och Radhe, Henrik (foto): Hälsohuset i Ljugarn - en idé som berör 4 000 i 14 socknar. Den ideella föreningen Hälsohuset har bildats för att kunna behålla ortens tandläkarmottagning. Gotlands Allehanda den 10 december 2002.

Grandien, Bo (DN:s utsände medarbetare, som flög över i tidningens reportageplan.): Strandridaregård öppnar vid det Stora Swallande Hafvet. Dagens Nyheter den 5 juli 1974.

Gustafsson, Lars (text) och Zettergren, Bengt (foto): Det låg något i luften men de allra flesta hade ändå hoppats. (Lantmanna i Ljugarn lägger ned). Gotlands Tidningar den 23 augusti 1990.

Gute, Peder (alias Herman Larsson): Hela Gotlands finns i Ljugarn där gatorna fått sockennamn jämte några ord om öppnandet av Evert Gustafssons kiosk (numera Tony’s Bar). Gotlands Allehanda den 15 juni 1965.

Jige: Ungdomlig åldring i Ljugarn. Hulda Gahnström 90 år. Gotlänningen den 9 november 1965.

Karlquist, Helmer (Luft-Kalle): Kalle ser på Ljugarn, flickor och turister. Gotlänningen den 27 juli 1955.

Klint, Eva: Ljugarns första 100 år som badort. Gotlands Tidningar 1987.

Klint Langland, Eva: Ideell förening ska rädda tandvården i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 9 januari 2003.

Klint Langland, Eva: Kungen besöker Vitvärs fiskeläge med anledning av alfågeldöden. Gotlands Allehanda den 14 januari 1998.

Kubu, Mert: Nu har Ljugarn åter börjat blomma upp. Willy (Gustafsson) i Ljugarn sätter stopp för knuttar. Gotlands Allehanda den 12 juli 1958.

Kull: Ovilja mot spadarbete spökar i badortskrig. "Denna grop är ej grävd för att andra ska falla däri." Gotlands Allehanda den 1 augusti 1957.

Larson, Bo: Varning för Villa-ägareföreningen. Gotlands Tidningar den 3 maj 1974.

Larsson, Erik T.: Gotlänningarna som får gå på kungens fest. (Bl.a. Åke Nilsson, Ljugarn med anledning av alfågeldöden). Gotlands Tidningar den 25 april 1998.

Larsson, Herman: Efter 18 år får Konsum-butiken i Ljugarn en ny föreståndare. Dag Hoffman med fästmö Barbro Hallin efterträder Allan och Evy Larson. Gotlands Allehanda den 2 januari 1981.

Larsson, Herman: Så var det att vara sjöman förr. Axel Bergquist berättar om uppväxttiden hos kapten Ronander på Ljugarn. Gotlands Allehanda den 27 november 1981.

Larsson, Herman: Ljugarn bygger, bygger inte. A:2 67.

Larsson, Håkan: 74-årig skomakare vill inspirera "dom fina och förmögna i Ljugarn". Skänker tusen kronor för att rädda kvarnen. Gotlands Allehanda den 28 juli 1976.

Larsson, Willy: Magasin blev kulturbyggnad. Om Strandbygdsmuseet. Gotlands Tidningar den 11 juli 1996.

Larsson, Willy: Fem kronor om året - enda inkomsten. Referat av föredrag om Lausholmar-transporterna i Strandbygdsmuseet. Gotlands Tidningar den 26 juni 1997.

Larsson Yngve: Stockholmare frågar, efter att ha fått 1.205 kr. i va-avgift. Vill kommunen fördriva Ljugarns sommargäster? Gotlands Allehanda den 25 april 1974.

Leckne, Monica: Badorten Ljugarn jubilerar. Gotlands Allehanda den 17 juli 1987. Många gamla bilder.

Leino, Per: Nu tar firandet av David Ahlqvist fart. Om D.A.-utställningen i Strandbygdsmuseet. Gotlands Allehanda den 25 juli 2000.

Lindahl, Lena (text) och Hemlin, Hans (foto): Kung Karl Gustaf: "Sorgligt att tusentals fåglar måste dö!". Januari 1998 i någon av Gotlandstidningarna.

Lytsy, Ann, text och Mellberg, Cecilia, foto: Claudelinska huset - en plats utanför tiden. Gotlands Tidningar den 24 juli 1998.

Lönnefalk, Torvald: David Ahlqvist i Claudelinska huset. Gotlands Allehanda den 22 juni 1973.

Lönnefalk, Torvald: Första strandridaremuseet i landet finns i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 5 juli 1974.

Lönnefalk, Torvald: Sång och konst gav liv åt Claudelinska huset. Gotlands Allehanda 23 juli 1974

Lönnefalk, Torvald: "Gotlands-sonat" för Island komponerad i sommar i Ljugarn (av Einar Englund). Gotlands Allehanda den 27 juli 1978.

Lönnefalk, Torvald: "Totalt omusikalisk" blev musikprofessor. (Einar Englund). Gotlands Allehanda den 29 juni 1981.

Lönnefalk, Torvald: Landskamreraren som blev konstnär. (Erik Gustaf Leksell, sommarljugänning sedan barnsben). Gotlands Allehanda den 29 juni 1982.

Laxfiskarna i Ljugarn ville få den grunda hamnen muddrad. Gotlands Tidningar den 18 maj 1996.

Nilsson, Allan: Om Moberg-pjäsen Kassabrist på Sjöviksgården. Gotlänningen i januari 1959.

N.N.,: Äldste sommargotlänningen (Gösta Englund) avliden. I någon Gotlandstidning den 13 februari 1964.

Nordfeldt, Per: Bistert kallt utanför nya "Ljugarn-huset". Men behagligt på den inbyggda gården. Gotlands Tidningar den 16 februari 1984.

Nordfeldt, Per (text) och Melander, Karl (foto): 20 anställda sägs upp. Lantmanna lägger ner i Burgsvik, Roma och Ljugarn. Gotlands Allehanda den 22 augusti 1990.

Nordfelt, Per (text) och Mellberg, Cecilia (foto): Ljugarns badplats svårt nedskräpad. En av Gotlands populäraste stränder har sett bättre dagar. Gotlands Tidningar den 3 augusti 2001.

Observer: En fråga till arrangörerna för sommarmarknaderna å Ljugarn (som ägde rum på den f.d. veterinärtomten). De senare åren har allting blivit ganska klantigt. Pengarna skulle gå till en fond för anläggande av en varmbadsinrättning eller - ändamålsenligare - till uppkomsten av ett apotek på platsen. Gotlands Allehanda den 23 juli 1924. Den 26 juli infördes ett genmäle av med. stud. J. AdamsRay, ordförande i basarkom-mitten. "Ljugarns högsommarfest. Behållningen har gått till Ljugarns Varpklubb och Ljugarns Lawntennisklubb."

Ohlsson, Arvid: Hjorttungan, unik i vårt land, växer i Ardre (På Ekese klint). Gotlands Allehanda den 1 april 1967.

Ohlsson, Arvid: Hjorttungan stulen i Ardre. Växten uppgrävd ur hällspringan. "Gotlands och hela landets naturvänner har fått sorg." Gotlands Allehanda den 8 juli 1969.

Olsson, Roland: Ny bok berättar. (Ljugarn och dess strandridare). Gotlands Allehanda den 9 september 1977.

Olsson, Roland (text) och Glimfalk, Ulf (foto): Lägenhet med överglasad gård. Lyckad satsning i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 16 februari 1985.

Olsson, Roland: Om öringsdöden i åarna på östra Gotland (med ljugänningar som röjare och vattenpåfyllare). Gotlands Allehanda den 24 augusti 2002.

Ostwald,  Kerstin: Tillbaka till barndomens strand. Gotlands Tidningar den 19 februari 1981.

Ostwald,  Kerstin: Shakespeare-premiär för Fågelhammar. Samarbete mellan regi och raukar. Gotlands Tidningar den 16 juli 1984.

P: Svärdslipningsstenen måste återflyttas (den som Carl Engström tagit till Lövängen.) I någon Gotlandstidning den 26 augusti 1929.

Pooima, Lena: Fin stämning vid Sommarbyn i Ljugarn den 2-23 juli. Arrangerad av Svenska Missionsförbundets Ungdom, SMU. Gotlands Allehanda den 21 juli 1972.

Porsne, Tord: Folhammar - storslaget raukområde på den gotländska ostkusten. Gotlands Allehanda den 2 augusti 1972.

Ptb: Tullhuset vid Ljugarn blir hembygdsmuseum. Gotlands Allehanda den 6 februari 1920.

Randel, Arne: Nattstycke från Ljugarn. Gotlänningen 1923 nr 117.

Randel, Arne: Ljugarn - Syrenernas vik och sirenernas. Av den inbitne (pseudonym). Gotlänningen 1924 nr 125.

Schill, Lars: Tomteklubben på östra Gotland (bl.a. Helge Lundin och Uno Nilsson) sprider glädje bland både barn och gamla. Gotlands Allehanda den 24 december 1982.

Schill, Lars: Namninsamling (över 1.000 namn) för läkarna i Ljugarn (som blivit uppsagda av kommunen). Gotlands Allehanda den 14 juni 1995.

Sjöberg, Daniel: Förslag för att få fart på Ljugarn vintertid: Starta en postorderrörelse. Gotlands Allehanda den 16 juli 1986.

Sjöberg, Daniel: Ljugarn-projektet börjar ge resultat. All-service-firma startad. 50 förslag ska bearbetas. Gotlands Allehanda den 6 augusti 1986.

Sjöberg, Åke G.: Med potatiskryssaren och morotsexpressen Gotland runt till Slite och Ljugarn. 3 sidor. I Från eldare till båtvärdinna. De vita båtarna med G i skorstenen. Gotlandsbolaget 130 år 1995. 192 s.

Smitterberg, Björn: 22 väcktes av rop och bultningar. Lövängen stod i brand. Gotlands Tidningar den 28 juli 1975. I Gotlands Allehanda samma dag hade artikeln rubriken "Tjugotvå personer i fara vid brand på Lövängens pensionat." Brandsläckningen kommenterades av t.f. brandchefen i Gotlands Brandkår i samma tidning den 9 augusti 1975.

Smitterberg, Björn: När det behövs pengar till hamnen ordnar man till en fest. Gotlands Tidningar den 29 november 1982.

Sollerman, Ola: Ljugarn väntar på sommaren. Intervjuer med Stig Malmberg och Artur Malmkvist. Gotlands Tidningar den 28 april 1971.

Sollerman, Ola: Före detta borgarråd kopplar av i Ljugarn. Sommargotlänning sedan 55 år. (Yngve Larsson.) Gotlands Tidningar den 11 juli 1972.

Sollerman, Ola: Loppmarknad skall ge pengar till målning (av Sjöviksgården.) Här umgicks societeten förr. Gotlands Tidningar den 13 juli 1973.

Sollerman, Ola: Ljugarn får tillbaka sin strandridaregård. Här var brännvinet extraknäck. Gotlands Tidningar den 5 juli 1974.

Sollerman, Ola: Finns på tullmuseet i Ljugarn: Smugglingen i När blir turistattraktion. Gotlands Tidningar den 10 maj 1975.

Sollerman, Ola: Ny bok berättar. (Ljugarn och dess strandridare). Gotlands Tidningar den 6 september 1977.

Sollerman, Ola: För 45 år sedan väcktes hon av de tyska bombplanen (Inga Pettersson). Gotlands Tidningar den 9 april 1985.

Sollerman, Ola: Den första motorbåten vid Vitvärs fiskeläge. Tremänning med utombordare redan 1917. Gotlands Tidningar den 21 oktober 1989.

Sollerman, Ola: 20-talets buss från Ljugarn till Visby. Ibland nådde den en hisnande fart av 25 kilometer i timmen. Gotlands Tidningar den 21 oktober 1989.

Sollerman, Ola: Sommargäster för - åretruntbor emot (om golfbanan i Ardre). Gotlands Allehanda den 9 januari 1990.

Sollerman, Ola: Boken "Den ljusa udden" har getts ut av medlemmarna i Ljugarns föreläsningsförening. Gotlands Tidningar den 7 december 1991. Även Didrikssson, Britta i Gotlands Allehanda samma datum.

Sollerman, Ola: Nu tar jobbarna vid i Ljugarn (på Snickerifabriken). A:17. 146-147.

Sollerman, Ola: En hyllning till allkonstnären (David Ahlqvist). Han skulle ha fyllt 100 i år. Referat av D.A.-utställning i Ljugarns Strandbygdsmuseum. Gotlands Tidningar den 18 juli 2000.

Sparby, Cenneth: Det frusna sommarparadiset. Handlar delvis om Folhammar, Vitvär och Ljugarn. I Svenska Turistföreningens tidning Turist. Vårnumret 1994.

Sparre. Louis: Lång recension av David Ahlqvist-utställning i Visby. Gotlands Allehanda den 26 juli 1924.

Starmar, Inger: "Visst har Ljugarnborna egen distriktsläkare - i Hemse". Gotlands Allehanda den 7 februari 1990.

Stein, Claes-Åke: Flundrornas krig i Ljugarn. Fiskareföreningen delad i två falanger. Beskyllningar om fiffel och båg hör till vardagen. Gotlands Allehanda den 22 maj 1992.

Stein, Claes-Åke: Stort ojeutsläpp har drabbat Gotlands ostkust (mellan Ljugarn och Sjaustre). Gotlands Allehanda den 4 december 2002. Se även Gotlands Tidningar för samma datum. Den 5 december var rubriken i GA: Kan ta dagar att rensa stranden. (Kostnad drygt 80.000 kronor. Området passeras dagligen av upp till 2.000 fartyg).

Stolt, Bengt: Fynd från medeltiden vid museet i Ljugarn. (dopfuntshällen i fossil-museet). Gotlands Allehanda den 30 augusti 1996.

Sveds, Åsa: En sexa Skåne till korven, tack. Tony’s korvmack i Ljugarn har fått fullständiga rättigheter. Aftonbladet den 29 juni 1999.

Svensson, Sven: Ljugarn - ett av landets bästa vandrarhem. Gotlands Tidningar den 16 augusti 1985.

Tell: Ljugarn-Katthammarsvik. Några minuter med f.d. konteramiralen Jakob Hägg. L XIII 23-24.

Tingström, Göte: Ardre hembygdsförening 50 år. Gotlands Allehanda den 17 april 1984.

Valentinsson, Bengt (text), Söderlund, Tommy (foto): Ljugarnsbor är bekymrade över storskarvens etablering på Lausholmar. "Detta är inte naturvård". Gotlands Tidningar den 8 juli 1995.

Valentinsson, Bengt: Döda träd och skarvar i Lau (om skarvinvasionen på Skarpholmen). Gotlands Tidningar den 15 augusti 1997.

Wallin, Gunnel: Inte självklart med reservat. Markägare skeptiska. Men Ljugarns strand måste skötas bättre. Gotlands Allehanda den 27 augusti 1975.

Vedin, Gösta: "Strandridare". Romantisk epok på gutarnas ö. Arbetarbladet i Gävle den 11 juli 1975.

Wennström: Christer (med hela familjen) ryter till. "Ljugarns goda sidor värda nytt program". Gotlands Allehanda den 4 februari 1985.

Wetter, Lizelle (text) och Zettergren, Bengt (foto): "Ett svek mot bygden om Föreningsbanken lägger ner". Gotlands Tidningar den 11 februari 1995.

Winarve, Yvonne (text) och Söderlund, Tommy (foto): Deras hus brann. Inga och Arne Pettersson blev hemlösa i jul. Vi lever ju - husvilla på julafton. Gotlands Tidningar den 28 december 2001.

Viola (fru Kar de Mumma): Mina pyjamas. Kåseri bl.a. om hennes sommar hos lotsen på Ljugarn. Svenska Dagbladet den 5 juli 1967.

Wizén, Helge: Skepp och folk, last av kol, stora fat med brännvin ... allt skulle bärgas i Ljugarn. Intervju med fiskaren Nicklas Norberg. Gotlands Allehanda den 11 oktober 1966.

von Zweigbergk, Charlotte: Sommarens billigaste badresa. Familjen bussluffade mellan Gotlands vandrarhem (och hamnade i Ljugarn). Aftonbladet den 23 maj 1999.

Åberg, Fredrik: "Lymlar". Meddelande från allmänheten. Gotlands Allehanda den 9 augusti 1927.

Åkerhielm, Erik: Ljugarn. Svensk turisttidning 1924 samt Gotlandsposten 1924 nr 100.

Öberg, Lena (text)och Thomsson, Annica (foto): Hon neg vid kärran när hon träffade blivande maken (Marianne Schött). Referat från Ljugarn-turismens 100-årsjubileum. Gotlands Tidningar den 10 juli 1987.

Österberg, Heng: Ljugarn och dess strandridare (med anledning av museets förestående invigning). Svenska Dagbladet den 8 juli 1974.

Östergren, Monica, text, Glimfalk, Ulf, foto: Det började med att Lantmännen lade ned ... Ljugarns Handels AB fixar allt - från lördagsgroggen till söndagsmagnecylen. Gotlands Allehanda den 16 juni 1994.

 

OSIGNERADE DAGSTIDNINGSARTIKLAR

Utauktioneras. Tisdagen den 15 juli kl. 10 f.m. på Wisby Stads Auktionskammare 5:8:delar i Storugns privilegierade Kalkugn, belägen vid Ljugarns hamn i Ardre socken, hvilken skattas till 1.875 Rdr. Wisby Weckoblad den 4 juli 1845. Nr. 27, sid. 3.

Den 29 förliden månad strandade utanför Ljugarn skeppet "Pollux" från Björneborg på resa från S:t Ybes till Riga med last af salt. Sedan en del af lasten blifvit med hjelp från land kastad öfver bord blef fartyget flott och infördes till Ljugarn. Wisby Weckoblad den 8 maj 1846. Nr 19, sid 3.

Tavernie- eller Brännvinsminuterings-Rättigheter på Ljugarns hamn kunna genast få hyras. Arne Olofson. Wisby Weckoblad den 22 januari 1847. Uppförande (i Ljugarn) av en Last-brygga af trä, stenfylld ... har Rådman J. Norrby åtagit sig vid hållen entreprenadauktion. Gotlands Läns Tidning den 22 mars 1850. Nr 12.

Om lönnkrögeriet i fiskelägena: Bondesonen Olof Johansson, Larsarfve i Alskog, omkom vid fiske utanför Ljugarns hamn. I följe af denna olyckshändelse har i nästa nr en uppsats blifvit insänd om "Följden av brännvins minutering vid Fisklägen". Gotlands Läns Tidning den 11 juni 1852. Nr 24, sid.1.

Anslag av 1.000 Rdr Bco till förbättring av brygga enligt plan upprättad av kapitänen von Essen och ingeniören Ehinger. Gotlands Läns Tidning den 9 juli 1852. Nr 28, sid. 2.

Oldenburgska skonerten Troubadour med kapten H. M. Haase från Riga till Bremen med råg strandade den 13/11 å Storholms-Ref utanför Ljugarn och blef wrak. Gotlands Läns Tidning den 18 november 1853.

Svar på X:s i Alskogs fråga om Ösel-båtars bortvisning från Ljugarns tullstation, afgifvet av Johan Ferdinand Tiljander, Tullinspektor och Quarantaine-Befälhafvare. Gotlands Läns Tidning den 11 maj 1855. Nr 19, sid. 3.

Några kolerafall hafva beklagligen inträffat vid Ljugarns hamn. Mästerlotsen Jacob Garnström och hans son Oscar 6 år avled. Gotlands Läns Tidning den 21 november 1856.

Mästerlotsen Lars Garnström och hans söner - En Familje-tafla från Gotlands kust. Anonym berättelse om flera generationer Garnström på Ljugarn och deras hårda levnadsvillkor. Gotlands Läns Tidning den 4 december 1856. Nr 51, sid. 2.

Hamnarbete vid Ljugarn. Bidrag med 3.000 rdr från fonden för hamn- och  strömrensningsarbeten. Gotlands Tidning den 15 juli 1859. Nr 28, sid. 2. Ljugarns hamn på Gotlands östra kust är icke någon hamn i detta ords namneliga bemärkelse. Det är en hafsbugt blott, öppen för ostliga vindar. Här fordras alltså skicklige lotsar och sådana ha här lefvat och werkat under en följd av år. (Lång text om lotssläkten Garnström.) Gotlands Tidning den 18 juli 1861. Nr 29, sid. 2.

Briggen "Hulda", kommande från Riga och destinerad till Gent med last af bjelkar, strandade å Storholmsrevet utanför Ljugarn; besättningen bergades men fartyget blef vrak. Gotlands Tidning den 5 oktober 1865. Nr 40, sid 2.

Winddrivare. Följande fartyg hafva som winddrifvare inkommit till Ljugarn den 22 sept. Skon. "Bon Ami", jakten "Arowna", skon. "Pomona". Alla kommande från Petersburg. Wisby-Posten den 1. oktober 1869. Nr 39, sid. 2.

Post-kungörelse. För fortskaffande av posten mellan Gotlands Dalhems och Ljugarns poststationer fram och åter två gånger hvarje vecka äga spekulanter ingifva sina anbud. Särskild åkdonslega kommer att utgå med 3 öre milen om och när entreprenörens åkdon begagnas. Gotlands Tidning den 9 september 1876. Nr 72, sid. 1.

Högförnäme gäster erhöll Ljugarn i onsdags afton, då på dervarande redd ankrade för storm och motvind ryska örlogsångfartyget "Zarowna", hvilket förde ombord den kejserliga familjen som var stadd på resa att besöka danska konungaparet, kejsarinnans föräldrar. Gotlands Tidning 1883 nr 69, sid. 2.

En ny fyr har blifvit anordnad i närheten av Ljugarns hamnbrygga och kommer att tändas den 1. nästlidne oktober. Gotlands Tidning den 11 september 1886. Nr 67-68, sid. 2.

Ljugarn. En liten gotländsk badort. Gotlänningen den 15 augusti 1906.

Försvarsfest i Claudelinska huset med 300 personer anordnad av försvarsvänliga kvinnor på platsen. Gotlands Allehanda den 30 mars 1914.

En idyll. Stämningsbild för G.A. Gotlands Allehanda den 23 juni 1914.

Turistströmmen till Ljugarn blir för hvarje år allt väldigare. Gotlands Allehanda den 16 juli 1914.

Förbud mot fastsättande av laxnät och bottengarn i vattnet inom den farled från sjön till Ljugarn och ankarsättningen innanför Lausholmar, hvilken under mörker trafikeras af fartyg med ledning av Ljugarns och Närs fyrar. Gotlands Allehanda den 30 september 1915.

En förhärjande eldsvåda rasade i natt i Ljugarn och lade inom kort sko- och läderfirman J.P. Lidens & Komps boningshus i aska. Gotlands Allehanda den 6 mars 1918.

Strandridaregården. Gotlänningen den 9 oktober 1918.

Tullhuset vid Ljugarn bli hembygdsmusum. Gotlands Allehanda den 6 februari 1920.

Gamla tullhuset i Ljugarn hotas av förstörelse. Gotlands Allehanda den 5 juni 1920.

Tullhuset i Ljugarn bevaras som minne. Gotlands Allehanda den 12 juli 1920. Se även den 9 augusti 1920.

Haveriauktion i Ljugarn. Vraket efter vid Storholmen strandade seglaren Waterrat om 69 reg. t. jämte 1.200 tolfter bräder. Gotlands Allehanda den 29 februari 1924. Se även Mr. P. Något från sydöstra Gotland. Bl.a. om hemtagningen av bräder från Waterrat till Lau på isen, som var så tunn att man bara vågade köra i enbet. Gotlands Allehanda den 24 mars 1924.

Årssammanträde i Ljugarns Handelsförening. Anskaffande av kassaskåp samt planer på en filial i Alskog. Gotlands Allehanda den 19 mars 1924.

Ljugarns Kristliga Ungdomsförening firade tioårsjubileum i Missionshuset. 36 medlemmar. Gotlands Allehanda den 28 mars 1924.

"Strandkoftor" till salu hos Bröderna Olin. Gotlands Allehanda den 23 maj 1924.

Kyrkostämma i Ardre. Beslut om att flytta biblioteket till Ljugarn och att anställa skollärare K. Krantz, Ljugarn som bibliotekarie. Gotlands Allehanda den 22 oktober 1924.

Ljugarns Elverk, uppfört för 12.000 kronor, erbjuder ström åt grannsocknarna. Gotlands Allehanda den 6 november 1924.

Ljugarn. Svärdslipningsstenen måste återflyttas. (Den som Carl Engström flyttat till Lövängen.) I någon Gotlandstidning den 26 augusti 1929.

AdamsRay/Svinhufvud. Gotlands Allehanda den 6 juli 1954.

Ljugarns semesterby växer snabbt. "Trivsamt" tycker gästerna i Vitvär. Gotlands Folkblad den 6 juli 1955.

Semesterbyn i Vitvär närmar sig fullbordan. Gotlands Allehanda den 6 juli 1955.

Vatten- och avloppsarbetet i Ljugarn har kört fast. Gotlands Folkblad den 6 juli 1955.

Inget statsanslag till Vitvär-stugor. VREDE i Ljugarn: "Vi är lurade". Gotlands Allehanda den 21 februari 1956.

Ljugarn fick nej, Fårösund ja på statsanslag till semesterby. Gotlands Folkblad den 21 februari 1956.

Fritidsnämnden ger Fårösund pengar till semesterby. Ljugarn fick avslag. (Till slut fick man dock 75.000 kronor.) Gotlänningen den 21 februari 1956.

Skulle bygga spegeldamm, det blev en swimmingpool. Anders Broman på Storvägen 26. Gotlands Allehanda den 30 juni 1956.

Sverigebiten finsk lektor (Gösta Englund) i Ljugarn 51 somrar i rad. Gotlands Allehanda den 30 juni 1956.

Semesterbyn i Ljugarn börjar hitta stilen - får stamgäster. Gotlands Allehanda den 1 augusti 1957.

Ny våldsam vurpa vid Hallute backe. Gotlands Allehanda den 17 augusti 1959.

Ljugarn i vinterdvala rustar för turismen. Gotlänningen den 3 april 1963.

Ljugarnreportage. Gotlänningen den 4 september 1965.

Ljugarn - en idyllisk fiskeby när seklet var ungt. Mycket har ändrats från Hallutbacken till Lotsbacken. Gotlänningen den 4 september 1965.

Självhushåll i det gamla stallet på Strandridaregården i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 31 maj 1966.

Start för kommunal sophämtning i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 24 juni 1960.

Hon har suttit på sin post i sextio år (Rosa Swartling på posten). Nu avgår hon med fiolmusik och Bo Setterlind klappade takten. Gotlands Tidningar den 2 juli 1971.

Badgäster i Ljugarn irriteras av doftande tångrev. Gotlands Allehanda den 21 juli 1971.

Tysk turist till regeringen - klagar över otrygghet på Ljugarn-Camping. Gotlands Allehanda den 30 november 1971.

Håller Ljugarn på att rationaliseras bort? I någon Gotlandstidning den 11 april 1973.

Fole och Folhammar. Namnens tolkning behandlad i Gotlands Allehanda den 30 augusti samt den 2, 3 och 4 september 1969 liksom den 16 oktober 1973.

Vem äger Ljugarn? Stort uppslag med uppgifter om ägarna till Ljugarns olika fastigheter. Gotlands Tidningar den 15 november 1973.

Idag kommer den gamla bilden från Ljugarn. De byggde hamnen 1922. (Nybroen). Gotlands Tidningar den 20 mars 1974.

Den gamla bilden. Ljugarnstrafik på 20-talet. Gotlands Tidningar den 16 juli 1982.

Minnen från sjökatastrofer och smuggling i nytt museum (Strandridaregården). Gotlands Allehanda den 15 juni 1974.

Radioanstalten räddade Ljugarn. Gotlands Allehanda den 20 juni 1974. Av fem pensionat finns två kvar. Konkurrerar inte om gästerna. Gotlands Allehanda den 20 juni 1974.

De anställda köpte fabriken. "Det går bättre än vi anat." (Ljugarns Snickerifabrik). Gotlands Allehanda den 20 juni 1974.

Blixten splittrade tegeltak (på Läkarvillan i Ljugarn). Gotlands Allehanda den 15 juli 1974.

Rutten tång i Ljugarn bör inte gömmas i sand. Gotlands Allehanda den 30 augusti 1974.

Tjugotvå personer i fara vid brand på Lövängens pensionet. Gotlands Allehanda den 28 juli 1975.

Nu bildar vi frivillig brandkår i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 29 juli 1975.

I somras brann restaurangen ned. I kväll är det åter fest på Lövängen. Gotlands Tidning den 4 juni 1976.

Midsommarfirandet i Ljugarn. Det var värre än i Chicagos slumkvarter. Gotlands Allehanda den 28 juni 1976. En av många artiklar på det temat under de år då samhället invaderades av raggare under midsommarhelgen.

Fähus blev museum. Geologiska frågor besvarade i Ljugarn. Gotlands Tidningar den 7 juli 1977.

Urgotland på fähusmuseum. Svenska Dagbladet den 17 juli 1977.

DBW för första gången på 164 år utanför Visby. Förlade sitt augustisammanträde till Östergarns bygdegård och Strandridaregården på Ljugarn. Någon Gotlandstidning den 4 augusti 1977.

Förr i tiden. Foto från 1926 taget av fotografen Hultin, Ljugarn, med flera välkända ljugänningar som t.ex. Fritz och Ivar Bergman, Malin Procopé och Folke Strömbäck. Gotlands Allehanda den 25 augusti 1978.

Originell "efterlysning". Var finns de gamla protokollen från Torsburgs Hembygdsförening? Ja, var finns dom? Det skulle vi gärna vilja veta. 100 kronor till den som hittar dem!

Gaimald, råirar, i fylge, kränku. Sommargotlänningar lär sig gutamål i Strandridare-gården. Gotlands Tidningar den 28 juli 1981.

Kommer oljan i land? Oljebälte på väg mot badstrand i Ljugarn. Gotlands Allehanda den 24 maj 1982.

Postkontoret på väg till Ljugarn (från Visby). Flyttning som tar fyra dagar. Gotlands Tidningar den 2 juni 1982.

Bygdegårdsföreningen Sjöviksgården står utan ordförande. "Vill göra det till maktkamp". Med genmäle av Christer Wennström. Gotlands Tidningar den 31 mars 1983.

Louis Sparre. Gotlands Tidningar den 19 augusti 1983.

Ny form av bostäder i Ljugarn. Gotlandshem bygger för bättre gemenskap. Gotlands Tidningar den 24 februari 1984.

Ardre-sojdet. Gotlands Allehanda den 10 och 15 juli 1984.

Bryggdans. Gotlands Tidningar den 2 juli 1984.

Kulturhistorisk inventering klar: 38 värdefulla hus i Ljugarn. Gotlands Tidningar den 20 september 1984.

Konkurs för Ljugarns Badpensionat. Nybygge blev för kostsamt. Gotlands Tidningar den 17 januari 1986.

Ljugarns fotbollslag för femtio år sedan (uppställt i fotbollsmålet). Gotlands Allehanda den 26 maj 1986.

Han har rökt fisk i 20 år (Erik Pettersson). Gotlands Allehanda den 3 augusti 1986.

Ny attraktion vid Ljugarn men den lär turisterna aldrig hinna se (isberg.) Gotlands Allehanda den 4 april 1987.

Konkurs för Ljugarns Badpensionat. Nybygge blev för kostsamt. Gotlands Tidningar den 17 januari 1986.

Sommar-Ljugarn 100 år. Gotlands Allehanda den 16 juli 1987.

Vitvärs semesterby. A:4 165.

Ny rapport till medicinalstyrelsen. Fortfarande för feta i Ljugarn. A:5 90.

Farväl till den gamla kommunen. A:15 132.

Sista bussen från Etelhem (till Ljugarn) den 10 juni 1957 kl. 19.22. Gotlands Tidningar den 22 mars 1988.

Nya ägare till Espegards (Ramon och Sonja Persson). Gotlands Tidningar den 23 februari 1990.

Det var fel väg till pensionatet (personbil körde rakt igenom Lövängens mur mot Storvägen). Gotlands Tidningar den 7 september 1990.

Bo och golfa i Ljugarns golfby - ett bra sätt att leva. Golf och bostäder i Ljugarn. Gotlands Börsen (reklamtidning) den 28 april 1991.

En suverän uppfinning. Ljugarns-bo (Åke Karlsson) gör det lättare för nyopererade. Konstruerar ny typ av motionscykel för knä- och höftopererade. Gotlands Tidningar den 4 mars 1992.

Det svänger om Inga och Arne (Pettersson) som för 45 år sedan. På Björkvallens ganska förfallna dansbana. Gotlands Tidningar den 5 maj 1994.

Nytt museum i Ljugarn (om Strandbygdsmuseet). Gotlands Tidningar den 23 februari 1995.

Klarade inte den hårda vinden. Slet sig från förtöjning i Ljugarns hamn. (Flyktingbåten Agile.) Gotlands Tidningar den 21 februari 1996.

Claudelinska huset - en plats utanför tiden. Gotlands Tidningar den 24 juli 1998.

 

Upp

Sidan uppdaterad: 2 oktober 2003
Texten är upphovsrättsskyddad och publicerad med författarens tillåtelse.
Copyright © 2003, Hans von Heijne.
Web-master: Jan-Folke Fernholm.