Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Ljugarns historia. 

Forntid   Medeltid   1600   1625   1650   1675   1700   1725   1750   1775   1800   1825   1850   1875   1900


1600-1624

Vid 1600-talets början var sockengränserna inte fixerade. Det var gårdarna som utgjorde en socken, ett ting och en fjärding. Gränserna på inägorna hade sockenbönderna säkert klart för sig men på utmarkerna kunde det vara växlande. Här, i de diffusa gränsmarkerna mellan Ardre och Alskog, finns nu fyra små gårdar – Botreps, Halluta, Lauritse och Nygårds. Läs om gårdsnamnen... 

I de äldsta bevarade danska mantalslängderna, från 1614-1620, har ett fåtal gotländska gårdar inte bokförts som gårdar utan under "husmän, indeste". Härmed avses att de är boställen som står utanför en traditionell gård och dess arvsordning. De kan t.ex. bebos av yngre bröder som ej fått ärva fädernegården, av drängar, arbetare, fiskare eller hantverkare. Dessa boställen betalade mindre skatt, vanligen fjärdedelen. 1620 noterades alla fyra ljugarnsgårdarna under "husmän".

Gotland tillhör Danmark. Detta är merkantilpolitikens tid, d.v.s. staten försöker med lagar detaljstyra näringsliv och utrikeshandel. Man gynnar handel och industri men inte jordbruket. Handelskompanier inrättas, ofta med vidsträckta monopol och privilegier. Sandstensexporten från Sudret blomstrar och mycket virke skeppas till det skoglösa Danmark. 1621 bildas på danske kungens beslut ’Det Gullandske Kompagnie’, där danska handelsmän får monopol på all gotländsk import och export, även i lanthamnar. Det innebär att exportprodukter från Ardre, Alskog och Ljugarn inte bara måste skeppas ut från Östergarn utan skeppningen får enbart ske med danska fartyg och inte som tidigare med holländare, vilka dominerat östersjöhandeln under 1500-talet.

 

Upp     Nästa

Källor: Gårdar, mark och människor 1413-1972 – gotländsk kameralhistoria (Tryggve Siltberg. Gotländskt Arkiv 1986).

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2001
Copyright © 2001-2011, Jan-Folke Fernholm.

End